Archieven van de maand juli, 2006

Bedrijven – opmaken sociale balans

maandag 31 juli 2006

Een aantal gegevens die bedrijven moeten invullen in de sociale balans zijn reeds via andere wegen ter beschikking van de overheid. Dit veroorzaakt bij een aantal bedrijven misnoegdheid en algemeen een onnodig grote administratieve druk.

Telewerken – maaltijdcheques

dinsdag 25 juli 2006

In hoofde van mensen die sporadisch telewerk verrichten blijkt er enige onduidelijkheid te bestaan over hun recht op maaltijdcheques voor de periodes dat ze hun werk verrichten op een andere locatie dan hun vaste werkplaats.

Verruimde voorwaarden voor gebruik blindenstok

donderdag 20 juli 2006

Donderdag 13 juli heeft de Kamer groen licht gegeven aan het wetsontwerp dat voorziet in de verruiming van de voorwaarden tot toekenning van de blindenstok. Eerder had de commissie Sociale Zaken dit ontwerp al unaniem goedgekeurd.

Wetsontwerp inzake pan-Europese pensioenfondsen

dinsdag 18 juli 2006

Na de commissie Sociale Zaken heeft ook de voltallige Kamer dit ontwerp goedgekeurd. Het ontwerp is een omzetting van een Europese richtlijn en co?rdineert daarnaast ook de bestaande prudenti?le regeling.

Wetsontwerp inzake pan-Europese pensioenfondsen

vrijdag 14 juli 2006

Gisteren heeft de Kamer het wetsontwerp over het toezicht op de instellingen voor bedrijfsvoorzieningen goedgekeurd. Als verslaggever van dit ontwerp, heeft Maggie gisteren in plenaire vergadering het VLD-standpunt vertolkt.

IMF-rapport – hervorming Belgische arbeidsmarkt

woensdag 12 juli 2006

In antwoord op mijn schriftelijke vraag verwijst de Minister naar het Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 dat Belgi? in uitvoering van de Lissabonstrategie opmaakte. (Vraag nr. 474 van 9 maart 2006. In: QRVA, (51), 115 van 3 april 2006. pp. 22370-22371.) Evenwel kreeg ik geen antwoord op mijn tweede vraag.

Toespraak proclamatieviering afgestudeerde huisartsen

maandag 10 juli 2006

Afgelopen vrijdag 7 juli heeft Maggie de laatstejaarsstudenten geneeskunde aan de VUB toegesproken tijdens de plechtige proclamatieviering. De titel luidde : “wordt de arts een gezondheidsmanager in de toekomst en wat is de plaats van een huisarts-politicus in deze complexe zaak ?”

Controle op overuren

vrijdag 7 juli 2006

Bedrijven die overuren laten presteren moeten het percentage dat deze overuren vertegenwoordigen ten opzichte van de normale arbeidsduur meedelen aan de sociale inspectie. De omslachtige procedure maakt dat bedrijven soms laattijdig de informatie doorgeven of ongewild administratieve fouten maken.

Proclamatieviering studenten geneeskunde VUB

donderdag 6 juli 2006

Morgen vindt de plechtige proclamatieviering plaats voor de laatstejaarsstudenten geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Als oudstudente is Maggie gevraagd om de afgestudeerden en hun familie toe te spreken.

Omzetting maatregelen Generatiepact – tewerkstelling

woensdag 5 juli 2006

In de marge van de presentatie van het ACV-congres over solidariteit heeft de voorzitter zijn beklag gedaan over de omzetting van het Generatiepact. Die omzetting gebeurt deels via de kabinetten, deels binnen de NAR en binnen de groep van Tien. Maggie wenste van de minister van Werk te vernemen welke maatregelen er door hem al […]