Archieven van de maand september, 2006

Asbestfonds

woensdag 27 september 2006

Samen met een aantal collega’s heeft Maggie een wetsvoorstel ingediend teneinde een schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers op te richten. Met dit wetsvoorstel wenst men een een specifieke regeling uit te werken voor de schadeloosstelling van alle asbestslachtoffers. Deze nieuwe regeling zal gunstiger zijn dan die welke vandaag bestaat in het kader van de beroepsziekten en zal […]

Bruisfuif op vrijdag 15 september

donderdag 14 september 2006

Op vrijdagavond 15 september organiseert de lijst van de burgemeester een Bruisfuif ! Iedereen is welkom vanaf 20 uur in zaal Dibango voor een, zoals de naam laat vermoeden, bruisende fuif ! Bovendien worden om 22u de kandidaten voorgesteld. Meteen een geschikte kans om een babbeltje te slaan of een danspasje te wagen met ??n […]

Maggie steunt de provincie

woensdag 13 september 2006

Bij de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen is Maggie kandidaat voor de provincie Vlaams-Brabant. Je vindt Maggie terug op de 21e plaats voor het district Vilvoorde.

Maggie steunt lijst van de burgemeester

dinsdag 12 september 2006

Maggie zelf is geen kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent evenwel niet dat zij vanop de zijlijn toekijkt. Wel integendeel ! Zowel haar man Luc als haar broer Eddie zijn immers kandidaat. Eddie trekt de lijst en Luc is lijstduwer. Beiden gaan dan ook voluit voor een volgende termijn. Wil je meer weten over […]

maandag 11 september 2006

Dit jaar moeten de bedrijven voor 30 april 2006 voor het eerst de driejaarlijkse woon-werkenquête voor hun werknemers invullen. Het probleem is dat bedrijven in deze enquête niet alleen de gegevens over hun vast personeel moeten invullen, maar ook de verplaatsingen van uitzendkrachten en aannemers moeten vermelden.

Vaccinatiecampagne hepatitis B

donderdag 7 september 2006

Sinds ruim tien jaar neemt Belgi? deel aan de universele vaccinatiecampagne tegen hepatitis B. 1. Hoe wordt deze campagne door de overheid ondersteund?