Archieven van de maand oktober, 2006

Gebruik CT-scan en NMR

dinsdag 31 oktober 2006

In de komende twee jaar wordt voorzien in 40 extra NMR-toestellen. Daarmee komt Belgi? op 10,4 erkende eenheden per miljoen inwoners, waarmee Belgi? in vergelijking met andere Europese landen laag scoort. De bedoeling is dat de NMR andere radiologische onderzoeken gaat vervangen.

Terugbetaling vaccin baarmoederhalskanker

maandag 30 oktober 2006

De registratie van het vaccin Gardasil, een vaccin tegen baarmoederhalskanker, werd eind juli door het Europees Bureau voor geneesmiddelenregistratie goedgekeurd. Wellicht is het vanaf volgend jaar beschikbaar op de markt.

Kiwi-procedure

vrijdag 27 oktober 2006

Op 19 september l.l. heeft de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, de kiwi-procedure opgestart, en dit voor 2 molecules, nl.. simvastatine en amlodipine. De bedrijven worden geacht hun voorstellen in te dienen binnen de 90 dagen, d.i. voor 18 december.

Autocontrole en traceerbaarheid vleessector

donderdag 26 oktober 2006

Sinds 1996 is autocontrole verplicht in vleesverwerkende bedrijven zoals slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten. Jaarlijks worden in de vleessector twee volledige audits per bedrijf verricht. Hierbij wordt per onderdeel een quotering toegekend gaande van zeer goed, goed, redelijk, slecht tot zeer slecht. Vanaf 2007 zal rekening worden […]

Verkeerd gebruik diensten intensieve zorgen en reanimatie

woensdag 25 oktober 2006

Vorig jaar ondervroeg ik U over het verschillend gebruik van de diensten reanimatie en intensieve zorgen op basis van de gegevens uit de periode 2001-2004. Er bleken grote verschillen in medische praktijk te bestaan. De meerkost van deze variabiliteit wordt geraamd op 1,9 miljoen euro in anderhalf jaar tijd.

Bocht van Leuven

maandag 23 oktober 2006

Volgend jaar zou de zogenaamde ?bocht van Leuven? in gebruik worden genomen op het traject Hasselt-Brussel. Aangezien de trein niet langer halt moet houden in het station van Leuven zou een treinreis naar Brussel aanzienlijk ingekort worden. Bij heel wat treinreizigers bestaat echter onduidelijkheid over de nieuwe regeling.

Studiedag Vrouw en Pensioen

donderdag 19 oktober 2006

Afgelopen dinsdag 17 oktober nam Maggie deel aan de studiedag ? Vrouw en Pensioen?. Het was de derde keer dat dergelijke studiedag wordt georganiseerd. Deze studiedagen kaderen in de conferenties die de beleidscel van de minister van Pensioenen organiseert. Zoals de titel laat vermoeden richten zij zich specifiek naar de pensioenproblematiek bij vrouwen.

Beleidsverklaring 17oktober 2006

woensdag 18 oktober 2006

Gisteren heeft de premier zijn achtste beleidsverklaring voor de Kamer afgelegd. De voorbije zeven jaar is deze regering er altijd in geslaagd een begroting in evenwicht af te leveren. Ook deze keer is dit niet anders, meer zelfs er is een begrotingsoverschot van 900 miljoen euro.

Dimonaregeling land- en tuinbouw

maandag 16 oktober 2006

De Dimonaregeling zal als verplicht systeem in werking treden op 1 juli 2006. Met betrekking tot de land- en tuinbouw stellen zich evenwel nog enkele vragen met betrekking tot de concrete werking.

Nieuwe bestuursploeg Merchtem gekend !

vrijdag 13 oktober 2006

De stemmen zijn geteld en het resultaat in Merchtem mag er zeker zijn ! Ondertussen zijn de besprekingen voor de bevoegdheidsverdeling afgerond en weten we wie er de komende zes jaar onze gemeente zal besturen. Lijsttrekker Eddie De Block wordt terug burgemeester en is daarnaast ook nog bevoegd voor Financi? Burgerlijke Stand en Feestelijkheden (Kermis, […]