Archieven van de maand november, 2006

Symposium “Plotse dood”

donderdag 30 november 2006

Gisteren heeft Maggie deelgenomen aan een symposium georganiseerd door het Cardiologisch Centrum van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove. Dit symposium had als onderwerp : “plotse dood, de miskende hoofdrol van de eerstelijn”. Maggie verzorgde er, als auteur van de wet inzake de externe defibrillatoren, de inleiding.

Symposium "Plotse dood"

donderdag 30 november 2006

Gisteren heeft Maggie deelgenomen aan een symposium georganiseerd door het Cardiologisch Centrum van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove. Dit symposium had als onderwerp : “plotse dood, de miskende hoofdrol van de eerstelijn”. Maggie verzorgde er, als auteur van de wet inzake de externe defibrillatoren, de inleiding.

Resolutie over huiselijk geweld tegen vrouwen

vrijdag 24 november 2006

Gisteren heeft de Kamer zich uitgesproken over een resolutie met betrekking tot huiselijk geweld tegen vrouwen. Deze resolutie kadert in de campagne van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa voor de strijd tegen huiselijk geweld tegen vrouwen. Namens de VLD-fraktie is Maggie hierover tussengekomen.

Lokaal holebibeleid

woensdag 22 november 2006

Tijdens de bespreking van de beleidsbrief Gelijke Kansen in de Kamercommissie Sociale Zaken heeft de bevoegde minister zijn steun betuigd aan het voorstel van Volksvertegenwoordiger Maggie De Block (VLD) om de uitbouw van het lokale gelijke kansenbeleid te ondersteunen.

Culturele diversiteit op de arbeidsmarkt

dinsdag 21 november 2006

In het kader van de diversiteit op de arbeidsmarkt werd een systeem ontwikkeld om de culturele diversiteit op een objectieve manier te monitoren.

Integratie genderdimensie in het federale beleid

vrijdag 17 november 2006

Op de vierde wereldvrouwenconferentie in Peking (september 1995) werden een aantal maatregelen rond gendergelijkheid voorgesteld. Ons land heeft zich toen ge?ngageerd om de gendergelijkheid op alle beleidsniveau’s na te streven. Dit heeft geresulteerd in de wet van 6 maart 1996. Gisteren heeft de voltallige Kamer het wetsontwerp tot controle op de toepassing van de resoluties […]

Pesten op het werk

donderdag 16 november 2006

In de Kamercommissie Sociale Zaken is afgelopen dinsdag 14 november het wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk goedgekeurd. Dit ontwerp wijzigt de wet inzake mobbing of pesten op het werk een aantal belangrijke punten.

C4-formulier – reden ontslag

dinsdag 14 november 2006

Om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering moet wie zijn baan verliest (onder meer) onvrijwillig werkloos zijn geworden. Om dat te kunnen checken bestaat het beruchte C4-formulier waarop de werkgever de werkelijke reden van ontslag moet invullen.

Diversiteit op de arbeidsmarkt

maandag 13 november 2006

In het kader van de diversiteit op de arbeidsmarkt heeft de Minister te kennen gegeven een label voor diversiteit te willen invoeren voor ondernemingen die inspanningen terzake doen. Daarover loopt dit jaar een pilootproject.

Passieve wachtdiensten

vrijdag 10 november 2006

Passieve wachtdiensten zijn de uren waarop werknemers wel beschikbaar moeten zijn voor hun werk, maar waarop ze niet noodzakelijk moeten werken. Concreet betekent dit dat ze wel opgeroepen kunnen worden. Vooral in zieken-en rusthuizen, bij politie en brandweer bestaan dergelijke wachtdiensten. Werknemers van deze diensten worden nu minder betaald.