Archieven van de maand december, 2006

Begroting 2007 – sociaal statuut zelfstandigen

vrijdag 29 december 2006

Voor wat het statuut van de zelfstandigen betreeft, hebben we nog altijd veel werk voor de boeg hebben, denk ik, dat we zeer belangrijke stappen voorwaarts hebben gezet. Ik wil dan ook graag een balans opmaken van deze regeerperiode met betrekking tot het sociaal statuut van de zelfstandige.

Begroting 2007 – sociale economie

donderdag 28 december 2006

We beseffen dat niet iedereen even sterk op de arbeidsmarkt staat en trekken bijgevolg de potenti?le meerwaarde van de sociale economie niet in twijfel. Sommigen durven beweren dat sociale economie de ?vuilnisbak voor mensen die elders geen werk vinden? is.

Begroting 2007 – gezinsbeleid

woensdag 27 december 2006

Met betrekking tot het gezinsbeleid en gehandicaptenbeleid is een aantal stappen vooruit gezet. We passen de nieuwe verhoogde gezinsbijslag voor zieke kinderen toe op een grotere doelgroep, we hebben de basisgezinsbijslag voor het eerste kind van de zelfstandige nogmaals kunnen verhogen, we verkorten de termijn van de afhandeling van de dossiers en we hebben een […]

Begroting 2007

vrijdag 22 december 2006

Gisteren heeft de Kamer de begroting voor het komende jaar goedgekeurd. Tijdens de besprekingen in de commissie had Maggie vooral aandacht voor de beleidsbrief pensioenen, het gezinsbeleid, de sociale economie en tenslotte voor de realisaties op het vlak van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Vandaag vindt u alvast het luik pensioenen terug op de […]

Terugbetaling vaccin baarmoederhalskanker

woensdag 20 december 2006

Vlaamse gynaecologen pleiten ervoor om alle meisjes tussen negen en vijftien in te enten tegen baarmoederhalskanker. Het vaccin zou moeten worden toegediend voor het eerste seksuele contact.

Globalisering van de solidariteit

dinsdag 19 december 2006

In november 2005 ging de derde internationale ontmoeting betreffende de globalisering van de solidariteit in Senegal. De organisatoren van deze en voorgaande conferenties waren het erover eens dat de volgende conferentie best in Europa zou plaats vinden. In haar algemene beleidsnota van oktober 2005 liet de Staatssecretaris uitschijnen dat Belgi? ge?nteresseerd was in de organisatie.

Sociale economie en onderwijs

maandag 18 december 2006

De Staatssecretaris heeft in het verleden gesteld dat er meer aandacht voor de sociale economie in het onderwijs zou moeten komen. Aangezien onderwijs een gemeenschapsmaterie is, dringt overleg met de deelgebieden zich op.

Steunpunt duurzame overheidsopdrachten

vrijdag 15 december 2006

Teneinde de verduurzaming van overheidsopdrachten te bevorderen, werd eind vorig jaar aangekondigd dat de cel sociale economie in samenwerking met de POD Duurzame Ontwikkeling een steunpunt duurzame overheidsopdrachten zou oprichten.

Verhoogde staatstoelage OCMW’s

woensdag 13 december 2006

In haar algemene beleidsnota van oktober 2005 kondigde de staatssecretaris aan dat er in het kader van de aanvragen voor verhoogde staatstoelagen door OCMW?s een administratieve vereenvoudiging van de procedure werd doorgevoerd en dat er werk zou worden gemaakt van de mogelijkheden die e-government biedt.

Verhoogde staatstoelage OCMW's

woensdag 13 december 2006

In haar algemene beleidsnota van oktober 2005 kondigde de staatssecretaris aan dat er in het kader van de aanvragen voor verhoogde staatstoelagen door OCMW?s een administratieve vereenvoudiging van de procedure werd doorgevoerd en dat er werk zou worden gemaakt van de mogelijkheden die e-government biedt.