Archieven van de maand januari, 2007

Oprichting Federale Adviesraad voor Ouderen

woensdag 31 januari 2007

Na de goedkeuring in de Senaat heeft nu ook de Kamercommissie Sociale Zaken het wetsontwerp tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen aangenomen.

Schrapping maagvriendelijke ontstekingsremmers

dinsdag 30 januari 2007

In de afgelopen jaren werd bekend dat een aantal maagvriendelijke ontstekingsremmers negatieve bijwerkingen hebben, meer bepaald een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Daarop werd beslist, in navolging van het buitenland, de verkoop van een aantal geneesmiddelen te stoppen. Inmiddels hebben een aantal instanties een meer genuanceerd standpunt ingenomen met betrekking tot de maagvriendelijke ontstekingsremmers.

www.maggiedeblock.be : 90.649 bezoekers laatste jaar!

zondag 28 januari 2007

De bezoekersaantallen van onze website blijven stijgen, wat voor ons het bewijs is dat de inhoud gelezen wordt. Uiteraard blijven uw opmerkingen en suggesties welkom. U kan deze mailen naar [email protected]

Nieuwjaarstoespraak voor VLD-Merchtem

zaterdag 27 januari 2007

Voor een talrijk opgekomen publiek hield Maggie De Block in de Gemeentelijke Feestzaal te Hamme (Merchtem) vrijdag 26 januari 2007 haar nieuwjaarstoespraak. Na een terugblik op de voorbij gemeenteraadsverkiezingen, gaf zij het startschot van haar campagne voor 10 juni 2007. Voor de volledige tekst van haar toespraak kan u hier klikken

Sine-maatregel – erkenningsprocedures

vrijdag 26 januari 2007

In het kader van de SINE-maatregel stelde de staatssecretaris in haar beleidsbrief van oktober 2005 voorop dat de eerste toegekende erkenningen in 2006 kunnen worden gevolgd en er zal kunnen worden nagegaan of de erkenningsprocedures optimaal verlopen. Bovendien zal de studie die werd besteld de mogelijkheid bieden om na te gaan in welke mate de […]

Actieplan maatschappelijk verantwoord ondernemen

donderdag 25 januari 2007

In haar algemene beleidsnota van oktober 2005 stelde de Staatssecretaris dat het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in juni 2006 moest worden voorgelegd ter goedkeuring aan de voltallige ICDO-vergadering, waarna het ook aan de regering zou worden voorgelegd.

Sociaal label – evolutie 2005-2006

dinsdag 23 januari 2007

Het Sociaal Label kende een matig succes in 2005. Om het label te versterken werden promotiecampagnes opgezet en een premie in het kader van de externe controle-audit in het leven geroepen. Die laatste zou worden versterkt in 2006.

Sociale economie – derdewereldgevoeligheid

maandag 22 januari 2007

In haar algemene beleidsnota van oktober 2005 heeft de staatssecretaris de intentie geuit om te komen tot de ontwikkeling van een zelfanalyse-instrument voor de sector van de sociale economie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-gevoelige bedrijven om de derdewereldgevoeligheid van de betrokken bedrijven te screenen.

Integratie kleine risico’s zelfstandigen

donderdag 18 januari 2007

Afgelopen week hebben de verenigde commissie Sociale Zaken en Bedrijfsleven het wetsontwerp waardoor de integratie van de kleine risico’s van zelfstandigen in de verplichte ziekteverzekering opgenomen wordt. Hiermee wordt opnieuw een belangrijke eis van de liberalen gerealiseerd.

Integratie kleine risico's zelfstandigen

donderdag 18 januari 2007

Afgelopen week hebben de verenigde commissie Sociale Zaken en Bedrijfsleven het wetsontwerp waardoor de integratie van de kleine risico’s van zelfstandigen in de verplichte ziekteverzekering opgenomen wordt. Hiermee wordt opnieuw een belangrijke eis van de liberalen gerealiseerd.