Archieven van de maand februari, 2007

Aantal overlijdens door hittegolf juli 2006

dinsdag 27 februari 2007

In antwoord op een schriftelijke vraag aan minister Demotte blijkt dat de hittegolf van afgelopen zomer wel degelijk verantwoordelijk is geweest voor een hoger sterftecijfer.

Maggie lijsttrekker !

maandag 26 februari 2007

Deze morgen heeft het partijbureau van Open VLD Maggie aangeduid als lijsttrekker voor Brussel-Halle-Vilvoorde voor de komende federale verkiezingen. Meteen is Maggie ook de enige vrouwelijke lijsttrekker voor onze partij.

Budgetbegeleiding en budgetbeheer

woensdag 21 februari 2007

Onlangs heeft de Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met betrekking tot budgetbegeleiding en budgetbeheer in overweging genomen. Dit wetsvoorstel werd door Maggie neergelegd samen met de collega’s Hilde Dierickx en Sabien Lahaye-Battheu.

Federale Adviesraad voor Ouderen

maandag 19 februari 2007

Afgelopen donderdag 15 februari heeft de Kamer het wetsontwerp tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen goedgekeurd. Namens de Open VLD-fraktie kwam Maggie hierover tussen.

Na de kiwi-light nu de gecrashte kiwi !

vrijdag 16 februari 2007

Minister Demotte blijft vast houden aan het zogenaamde kiwimodel voor de geneesmiddelen. En dat ondanks een negatief advies van de Commissie voor Tegemoetkoming van Geneesmiddelen. Voldoende reden voor Maggie om de minister hierover gisteren in plenaire vergadering aan de tand te voelen

Pesten op het werk

woensdag 14 februari 2007

Sinds de goedkeuring en de recente aanpassing van de wet van de bescherming van werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn de werkgevers verplicht maatregelen te treffen om pesterijen op de werkvloer te voorkomen.

Accijnzen – gebruik plantaardige olie als motorbrandstof

maandag 12 februari 2007

Op 3 april 2006 trad het besluit van de Ministerraad op de vrijstelling van accijnzen op het gebruik van pure plantaardige olie (PPO) als motorbrandstof bestemd voor het openbaar vervoer in werking.

Geneeskundig onderzoek – gezichtsvermogen

woensdag 7 februari 2007

Met betrekking tot het geneeskundig onderzoek bij werknemers kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

+Premies – onderzoek ingediende voorstellen

dinsdag 6 februari 2007

Voor de +premies wordt niet langer gewerkt met projectoproepregelingen maar wel met een formule waarbij een jury driemaal per jaar ingediende voorstellen onderzoekt. In haar algemene beleidsnota van oktober 2005 stelde de Staatssecretaris bovendien dat ?daarnaast zal gewerkt worden aan initiatieven die een maximale valorisatie van dit programma moeten garanderen?.

Kinderbijslag werknemers

vrijdag 2 februari 2007

De staatshervorming in ons land is complex en de raakvlakken -en dus potenti?le conflictpunten- met de gemeenschappen zijn talrijk. Ook de subsidi?ring van de kinderopvang door het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten is sinds jaren zo’n discussiepunt. Naast de politieke discussie -waarover moet gepraat worden op in het kader van een constitutionele hervorming- die […]