Archieven van de maand maart, 2007

Overtredingen begaan door prioritaire voertuigen

vrijdag 30 maart 2007

Prioritaire voertuigen zoals zieken- en brandweerwagens zien zich soms genoodzaakt om in het kader van hun opdracht een verkeersovertreding te begaan. Bijvoorbeeld door het rood licht rijden of de maximum toegelaten snelheid overschrijden.

‘70% van de prikongevallen is te voorkomen’.

donderdag 29 maart 2007

Maggie pleit voor een actief veiligheidsbeleid inzake prikongevallen op het werk. ?70% van de prikongevallen is te voorkomen?. Dat bleek tijdens een symposium in de Kamer van Volksvertegenwoordiger dat donderdag georganiseerd werd op initiatief van Maggie De Block (Open VLD).

'70% van de prikongevallen is te voorkomen'.

donderdag 29 maart 2007

Maggie pleit voor een actief veiligheidsbeleid inzake prikongevallen op het werk. ?70% van de prikongevallen is te voorkomen?. Dat bleek tijdens een symposium in de Kamer van Volksvertegenwoordiger dat donderdag georganiseerd werd op initiatief van Maggie De Block (Open VLD).

Colloqium Prikongevallen

donderdag 29 maart 2007

Deze voormiddag organiseerde Maggie in de Kamer een colloqium over de preventie van prikongevallen op het werk.

Populariteit Globaal Medisch Dossier

woensdag 28 maart 2007

Eén op drie Belgen heeft een «Globaal Medisch Dossier » (GMD). Dat kunnen we leren uit een extrapolatie van de cijfers van de GMD. Wat we nog leren is dat in Vlaanderen meer mensen een GMD hebben.

Kinderbijslag geplaatste kinderen

dinsdag 27 maart 2007

Ouders wier kinderen geplaatst zijn in een instelling hebben recht op een forfaitaire kinderbijslag. Bedoeling van de wetgever was dat deze ouders in staat zouden worden gesteld om contact te houden met de kinderen en de kinderen eventueel cadeautjes te kopen.

Burgermanifesten Guy Verhofdtadt on line te raadplegen

zaterdag 24 maart 2007

U kan de volledige teksten van Guy Verhofstadt zijn burgermanifesten nu on line raadplegen door door te klikken op het vierde burgermanifest

Het Omnio-statuut

vrijdag 23 maart 2007

Recent heeft de regering het zogenaamde Omnio-statuut goedgekeurd. Concreet betekent dit dat mensen die over een laag inkomen beschikken, aanspraak maken op een verhoogde tegemoetkoming voor de geneeskundige zorgen.

Forum of MEP’s Against Cancer

donderdag 22 maart 2007

Gisteren vond in het Europees Parlement die Forum van europarlementsleden tegen Kanker plaats. Maggie mocht er, ter vervanging van de premier, het woord voeren.

Forum of MEP's Against Cancer

donderdag 22 maart 2007

Gisteren vond in het Europees Parlement die Forum van europarlementsleden tegen Kanker plaats. Maggie mocht er, ter vervanging van de premier, het woord voeren.