Archieven van de maand augustus, 2007

Bericht van de webmaster

maandag 20 augustus 2007

Gelet op de regeringsonderhandelingen en aangezien het parlement voorlopig niet bijeenkomt, zullen er voorlopig geen nieuwe berichten op de site verschijnen. Van zodra de parlementaire werkzaamheden hervat worden of er een doorbraak is in de regeringsonderhandelingen, zullen er terug berichten verschijnen.

Champignon- en witloofteelt

donderdag 16 augustus 2007

Na overleg met de landbouwsector over de witloof- en champignonteelt, zou de regering zich bereid hebben getoond om te onderzoeken of in de champignonteelt een vrijstelling van doorstorting van 40 % bedrijfsvoorheffing kan worden toegekend voor werknemers met een dagloon tot 80 euro. Klik hier voor het antwoord, pag. 32156 ev

Kwartaalaangifte land- en tuinbouwsector

dinsdag 14 augustus 2007

In de land- en tuinbouw doen werkgevers dagelijks een Dimona-aangifte voor hun seizoenwerknemers. Klik hier voor antwoord, pag. 32329

Ondervoeding in ziekenhuizen

donderdag 9 augustus 2007

Twee tot zes patie¨nten op de tien in ziekenhuizen zijn ondervoed. Die ondervoeding heeft tot gevolg dat het genezingsproces vertraagd wordt. Lees meer, pag. 32346 ev.

Arbeidsduurvermindering voor ergotherapeuten

dinsdag 7 augustus 2007

Volgens het federale «akkoord gezondheidssector» hebben ergotherapeuten recht op extra dagen verlof. Lees meer, pag. 32373 ev

Landbouwramp – uitbetaling compensatievergoedingen

vrijdag 3 augustus 2007

Naar verluidt overweegt u om vaart te zetten achter de uitbetaling van de compensaties voor de landbouwramp van afgelopen zomer. Door de extreme weersomstandigheden leden de landbouwers heel wat schade. Lees meer, pag. 32400 ev

Landbouwsector – gelegenheidsformulier

woensdag 1 augustus 2007

In de landbouwsector werd besloten om de vroegere «plukkaart » nog in 2007 te behouden. Ze heet voortaan wel « gelegenheidsformulier», maar de voorwaarden voor het bijhouden van dit document evenals de procedures verschillen niet. Lees meer