Archieven van de maand oktober, 2007

Artikel over het pensioendebat

vrijdag 26 oktober 2007

Naar aanleiding van de viering 40-20 van de RVP, verscheen op 25 oktober in de franstalige krant Vers l’avenir een artikel over het debat. Maggie wordt hierin geciteerd. Artikel in Vers l’avenir

Colloqium Rijksdienst voor Pensioenen

donderdag 25 oktober 2007

Naar aanleiding van veertig jaar pensioenwetgeving in ons land, organiseerde de Rijksdienst voor Pensioenen een colloqium over de toekomstige betaalbaarheid van de pensioenen.  In de voormiddag werden een aantal hervormingen in het buitenland toegelicht.  In de namiddag was er ruimte voor debat.  Maggie nam namens Open VLD deel aan het debat tussen de verschillende politici.  […]

De zachte echelonnering

maandag 22 oktober 2007

Uit cijfers van de mutualiteiten blijkt dat tussen februari en augustus 2007 minder dan 1 procent van de patiënten die doorverwezen worden naar een specialist, beschikten over een doorverwijsformulier dat hen normaal ter beschikking dient gesteld te worden door de huisarts. 

Bespreking wetsontwerp sociale verkiezingen

vrijdag 19 oktober 2007

Gisteren werd in het halfrond gestemd over dit wetsontwerp. Maggie voerde tijdens de bespreking ervan het woord namens de Open VLD-fractie.

Studie Kenniscentrum over orthopedische braces

dinsdag 16 oktober 2007

Naar aanleiding van een studie van het Federaal Kenniscentrum over orthopedische braces. Samengevat pleit studie voor meer prijstransparantie, meer marktwerking alsook voor een medisch gebruik en terugbetaling ervan op grond van werkzaamheid en veiligheid. Maggie stelde over deze aanbevelingen een vraag aan de minister.

Wetsontwerp sociale verkiezingen 2008

vrijdag 5 oktober 2007

Gisteren heeft de commissie Sociale Zaken het wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling of de vernieuwing van de vertegenwoordigers van het personeel in de ondernemingsraden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2008 besproken en gestemd.

Internationale dag van de ouderen

dinsdag 2 oktober 2007

Studiedag “Een maatschappij voor alle leeftijden” Gisteren, 1 oktober, was het internationale dag van de ouderen.  Naar aanleiding hiervan organiseerde de FOD Sociale Zekerheid een studiedag.