Archieven van de maand november, 2007

Commissie Sociale Zaken stemt wetsvoorstel kleine risico’s zelfstandigen

vrijdag 30 november 2007

Afgelopen woensdag hebben de verenigde Kamercommissies Sociale Zaken en Bedrijfsleven  het wetsvoorstel betreffende wijziging van de wet van 26 maart 2007 gestemd.  Deze wet integreerde de kleine risico’s voor zelfstandigen in de verplichte ziekteverzekering.

Commissie Sociale Zaken stemt wetsvoorstel kleine risico's zelfstandigen

vrijdag 30 november 2007

Afgelopen woensdag hebben de verenigde Kamercommissies Sociale Zaken en Bedrijfsleven  het wetsvoorstel betreffende wijziging van de wet van 26 maart 2007 gestemd.  Deze wet integreerde de kleine risico’s voor zelfstandigen in de verplichte ziekteverzekering.

Vereenvoudiging nomenclatuurnummers in zicht !

donderdag 29 november 2007

Maggie is verheugd over de beslissing van de Technisch Geneeskundige Raad om een forse vereenvoudiging van de nomenclatuurnummers door te voeren.

Studiedag LVV- LVSV over de sociale (on)zekerheid

woensdag 28 november 2007

Afgelopen zaterdag nam Maggie deel aan een debat georganiseerd door het Liberaal Vlaams Verbond en het Liberaal Vlaams Studentenverbond. 

Ongelijkheid in de gezondheidszorg

woensdag 21 november 2007

Gisteren ontving Maggie samen met collega’s Yolande Avontroodt en Katia della Faille vertegenwoordigers van de Koning Boudewijnstichting. Zij kwamen uitleg geven bij de  beleidsaanbevelingen die de Stichting geformuleerd had naar aanleiding van hun studie over “Ongelijkheid in Gezondheidszorg”.  Alhoewel ons land een van de meest toegankelijke gezondheidssystemen heeft, blijken nog heel wat mensen door de […]

Afschaffing solidariteitsbijdrage pensioenen

woensdag 14 november 2007

Gisteren besprak de commissie Sociale Zaken in de Kamer twee voorstellen die de solidariteitsinhouding op de pensioenen willen afschaffen.

Commissie sociale zaken woensdag 6 november

donderdag 8 november 2007

Aanvullende op het wetsontwerp inzake de sociale verkiezingen dat enige tijd geleden door de Kamer werd aanvaard, besprak de commissie Sociale Zaken gisteren twee ontwerpen die de verkiezingsprocedure verder bepalen.