Archieven van de maand december, 2007

Weerstand tegen thuis- en telewerken

maandag 31 december 2007

Uit een onderzoek van SD Worx is gebleken dat amper 43 % van de bedrijven ingaat op de vraag van hun werknemers om thuis te mogen werken.  Anderzijds blijkt dat bedrijven in het kader van flexibiliteit op de arbeidsmarkt wel toestaan dat hun werknemers opleidingen volgen of deeltijds werken.

Geslachtsneutraal maken vaderschapsverlof

vrijdag 28 december 2007

Sinds 1 juli 2002 hebben vaders bij de geboorte van hun kind recht op tien dagen vaderschapsverlof. Aangezien het vaderschapsverlof niet geslachtsneutraal is, vallen lesbische mee-moeders niet onder deze regeling.  Maggie stelde hierover een vraag aan de bevoegde minister.

Kamer verleent vertrouwen aan regering Verhofstadt III

maandag 24 december 2007

Gisteren in de vooravond, schonk de Kamer haar vertrouwen aan de nieuwe regering o.l.v  premier Verhofstadt. Dit gebeurde met 97 stemmen voor. Klik hier voor het verslag van het debat.

Regeringsverklaring

zaterdag 22 december 2007

Gisteren legde premier Verhofstadt, namens de nieuwe regering, een verklaring af  in de Kamer over het regeringsbeleid.

Akkoord artsen – ziekenfondsen

vrijdag 21 december 2007

Gisterenavond heeft de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen een akkoord voor het komende jaar 2008 bereikt.

Wetsontwerp diverse bepalingen gestemd

donderdag 20 december 2007

Gisteren keurde de Kamer het wetsontwerp inzake de diverse bepalingen goed. Maggie kwam hierover tussen in de plenaire vergadering. Haar tussenkomst handelde over het sociale luik van deze wet.

Inwerkingtreding wet medische aansprakelijkheid uitgesteld

woensdag 19 december 2007

In de vorige legislatuur werd een nieuwe wet inzake de medische aansprakelijkheid goedgekeurd. Dit  wetsontwerp stelde  een regeling in voor de vergoeding van medische ongevallen, ongeacht of die al dan niet het gevolg zijn van een fout. 

Integratie kleine risico’s zelfstandigen

vrijdag 14 december 2007

De definitieve gelijkschakeling in de gezondheidszorg voor zelfstandigen is eindelijk een feit! Gisteren stemde de voltallige Kamer immers het wetsvoorstel dat deze gelijkschakeling wettelijk verankerd. Het voorstel geeft uitvoering aan een wet gestemd in de vorige legislatuur. Het kastesysteem in de gezondheidszorg is met andere woorden vanaf 1 januari 2008 afgeschaft, de zelfstandige zal niet […]

Integratie kleine risico's zelfstandigen

vrijdag 14 december 2007

De definitieve gelijkschakeling in de gezondheidszorg voor zelfstandigen is eindelijk een feit! Gisteren stemde de voltallige Kamer immers het wetsvoorstel dat deze gelijkschakeling wettelijk verankerd. Het voorstel geeft uitvoering aan een wet gestemd in de vorige legislatuur. Het kastesysteem in de gezondheidszorg is met andere woorden vanaf 1 januari 2008 afgeschaft, de zelfstandige zal niet […]

Wetsontwerp diverse bepalingen

woensdag 12 december 2007

Gisteren besprak de commissie Sociale Zaken het wetsontwerp diverse bepalingen voor wat de artikelen betreft die betrekking hebben op de sociale zekerheid en tewerkstelling.