Archieven van de maand januari, 2008

Stand van zaken Be-Health

donderdag 31 januari 2008

De portaalsite Be-Health werd eind december 2004 in het leven geroepen. De wet van 27 december 2006 voorzag daarvoor in de oprichting van een staatsdienst met afzonderlijk beheer. Maggie informeerde in de commissie naar de stand van zaken van dit project.

Quid doorlichting nomenclatuur ?

woensdag 30 januari 2008

In de gezondheidswet van 27 april 2005 is voorzien dat er een comité zou opgericht worden om de nomenclatuur door te lichten.  Sindsdien bleef het stil rond het comité.  Reden voor Maggie om er een vraag over te stellen aan de minister van Sociale Zaken.

Cijfers geweldplegingen op huisartsen

dinsdag 29 januari 2008

Hier vindt u de cijfers die komen uit de nationale gegevensbank voor wat de geweldplegingen betreft op huisartsen in de periode 2004-2006.

Maggie hekelt ontbreken van euthanasiebeleid in rusthuizen

donderdag 24 januari 2008

Uit een onderzoek van het Centrum voor Biomedische Ethiek van de KU Leuven over het euthanasiebeleid in Vlaamse rust- en verzorgingstehuizen blijft dat slechts 15% van de rustoorden in Vlaanderen een euthanasiebeleid heeft. Van die groep van 92 tehuizen met een beleid weigeren 7 instellingen euthanasie aan wilsbekwame, terminale patiënten. Het gaat hier om christelijke […]

Maggie pleit voor een centraal meldpunt inzake holebi-adoptie.

woensdag 23 januari 2008

Maggie heeft aan de minister van Gelijke Kansen gevraagd een centraal meldpunt op te richten waar koppels van gelijk geslacht problemen kunnen signaleren waarmee ze worden geconfronteerd tijdens de adoptieprocedure. In afwachting van een officieel initiatief geeft Maggie zelf een voorzet door een meldpunt te installeren op deze website. Bedoeling is om de ongelijkheden tussen adopties van […]

Actuele vraag over het absenteïsme bij De Post

vrijdag 18 januari 2008

Maggie stelde in plenaire vergadering een vraag aan de minister van Overheidsbedrijven over de aangekondigde sensibiliseringscampagne naar de huisartsen.  De Post had immers aangekondigd alle huisartsen aan te schrijven ivm haar bedrijfsaanpak van het absenteïsme.

Sensibilisering huisartsen – absenteïsme De Post

donderdag 17 januari 2008

In het kader van een aanpak van het absenteïsme bij De Post, kondigde dit overheidsbedrijf een sensibiliseringscampagne naar de huisartsen aan.  Dit ontlokte bij Maggie toch wel enkele vragen.  Zij ondervroeg hierover  de bevoegde minister tijdens de plenaire vergadering. Maggie De Block :  “ De taak van een huisarts bestaat er in de eerste plaats […]

Controles op uitzendarbeid

donderdag 17 januari 2008

Maggie stelde een vraag over de controles op de uitzendarbeid voor wat de drie eerste kwartalen betreft van 2007.

Tewerkstelling buitenlandse werknemers Europese Unie

woensdag 16 januari 2008

Met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlandse werknemers afkomstig uit de nieuwe Europese lidstaten voert de Inspectie Toezicht op Sociale Wetten (TSW) gerichte controles uit op buitenlandse ondernemingen die werken met gedetacheerde werknemers in het kader van het vrij verkeer van diensten. Maggie stelde hierover een vraag aan de minister van Werk.

Erkenning ondernemingen in moeilijkheden

dinsdag 15 januari 2008

Uit een antwoord op een schriftelijk vraag van Maggie over de erkenning van ondernemingen en herstructurering blijkt dat ook een aantal vakorganisaties erkend werden als ondernemingen in moeilijkheden.