Archieven van de maand februari, 2008

Blokkering holebi-websites

vrijdag 29 februari 2008

 Het leger zou holebi-websites blokkeren. Met name de informatieve websites als “gaylive”, “talk of the town” en “gaybelgium” zouden niet toegankelijk zijn.  Maggie wilde de criteria kennen waarop defensie zich baseert om deze sites te blokkeren.  Antwoord minister Defensie

Vrouwelijke zelfstandigen – moederschapshulp – dienstencheques

donderdag 28 februari 2008

Vrouwelijke zelfstandigen die bevallen hebben sedert 1 janauri 2006 recht op dienstencheques in het kader van moederschapshulp.  Maggie stelde een vraag naar het aantal personen die hierop reeds een beroep gedaan hebben.  Vrouwelijke zelfstandigen – moederschapshulp – dienstencheques

Eetfestijn Open VLD Merchtem

vrijdag 22 februari 2008

Maggie nodigt u,  samen met het bestuur en de mandatarissen, uit op het 39ste eetfestijn van de Open VLD- afdeling Merchtem.  Zoals steeds vindt het eetfestijn plaats in de zaal Harmonie, Stoofstraat te Merchtem.  Eetfestijn Open VLD Merchtem

Opvolging referentiecentra chronisch vermoeidheidssyndroom

donderdag 21 februari 2008

In 2002 heeft het RIZIV met 5 ziekenhuizen een revalidatieovereenkomst afgesloten m.b.t. hun respectievelijke referentiecentra voor het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Die centra zorgen voor een diagnostische en therapeutische op puntstelling van patiënten die vermoedelijk lijden aan CVS.

Gelijkschakeling van holebi’s

maandag 18 februari 2008

Reeds in de vorige legislatuur had Maggie een voorstel van resolutie ingediend om de discriminatie die holebi’s ondervinden volledig weg te werken.  Deze resolutie wordt nu in een geactualiseerde vorm terug ingediend.

Gelijkschakeling van holebi's

maandag 18 februari 2008

Reeds in de vorige legislatuur had Maggie een voorstel van resolutie ingediend om de discriminatie die holebi’s ondervinden volledig weg te werken.  Deze resolutie wordt nu in een geactualiseerde vorm terug ingediend.

Agressie tegen huisartsen

vrijdag 15 februari 2008

Naar aanleiding van de informatie over agressie tegen huisartsen, verscheen in De Huisarts een interview met Maggie over deze problematiek. Interview Maggie in De Huisarts

Is de zachte echelonnering te zacht ?

donderdag 14 februari 2008

Uit de cijfers van de ziekenfondsen zou blijken dat in de eerste zes maanden sinds de invoering van de zachte echelonnering minder dan 1 op de 100 patiënten die tussen februari en augustus 2007 een specialist raadpleegden een doorverwijsformulier van de huisarts bezat. Omdat deze cijfers verontrustend laag zijn, stelde Maggie hierover een vraag aan […]

Ontmoeting leden commissie Sociale Zaken parlement Estland

woensdag 13 februari 2008

In de commissie Sociale Zaken vond gisteren een gedachtewisseling plaats met een delegatie van parlementsleden uit de republiek Estonia. Samen met andere Belgische collega’s antwoordde Maggie op vragen van hen. 

Kinderdagverblijven – voedselveiligheid

dinsdag 12 februari 2008

Sinds begin 2006 controleert het Voedselagentschap kinderdagverblijven waar warme maaltijden worden bereid. Kind en Gezin controleert ook de hygiëne, maar nu blijkt dat beide overheidsinstellingen andere eisen stellen aan hygiëne en voedselveiligheid.