Archieven van de maand maart, 2008

Geneesmiddelen – aankoop bij Nederlandse apothekers

maandag 31 maart 2008

Belgen die in Nederland een geneesmiddel op voorschrift van een Belgische arts kopen, betalen geen remgeld. De Nederlandse apotheker biedt het voorschrift voor betaling aan de Nederlandse ziekteverzekeraar die het op zijn beurt verhaalt op het Riziv, telkens voor de 100% van het remgeld.

Werknemers – scholingsrekeningen – vormingsspaarrekeningen

donderdag 27 maart 2008

In Nederland en Vlaanderen gaan stemmen op om iedereen op arbeidsleeftijd een scholingsrekening of vormingsspaarrekening te laten openen. 

Studentenarbeid – marktverstorende werking

dinsdag 25 maart 2008

Het ABVV heeft begin augustus hun ongenoegen geuit over het stijgend aantal studenten dat studentenarbeid verricht. Deze tendens zou nefast zijn voor hun studieresultaten en zou bovendien marktverstorend werken ten aanzien van laaggeschoolden.

Regeringsverklaring Leterme I

vrijdag 21 maart 2008

Gisteren werd in de Kamer de nieuwe regeringsverklaring voorgelezen.  Deze verklaring was in grote lijnen gebaseerd op de oranje-blauwe akkoorden die enkele maanden geleden werden overeengekomen.   liberale-accenten-regakkoord-leterme.doc

Wetsontwerp betreffende informatie en raadpleging van werknemers

donderdag 20 maart 2008

Gisteren keurde de Kamer dit wetsontwerp goed.  Als Open VLD hebben we steeds gesteld dat de Europese richtlijn integraal moest worden omgezet.  Werknemers, alle werknemers, dus zowel die in grote, middelgrote als kleine ondernemingen, hebben recht op informatie. Het debat over vakbondsvertegenwoordiging hoort in dit kader echter niet  huis.  De vakbonden moeten dat debat voeren met […]

Werknemers met periodieke psychische storingen

donderdag 20 maart 2008

In verschillende landen wordt gezocht naar formules om periodieke geesteszieken volwaardig in het arbeidsproces te houden.  Ook in ons land zijn er werknemers die lijden aan psychische stoomissen of die geestesziekten hebben waardoor ze langere periodes optimaal functioneren maar toch ook periodes hebben waarin ze helemaal niet kunnen meedraaien.

Tewerkstelling werknemers EU-lidstaten – inspectie

woensdag 19 maart 2008

Met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlandse werknemers afkomstig uit de nieuwe Europese lidstaten voert de Inspectie Toezicht op Sociale Wetten (TSW) gerichte controles uit op buitenlandse ondernemingen die werken met gedetacheerde werknemers in het kader van het vrij verkeer van diensten.

Controles op uitzendarbeid

dinsdag 18 maart 2008

Met betrekking tot controles op uitzendarbeid rijzen de volgende vragen voor de drie eerste kwartalen van 2007:

Werklozen die ziekte inroepen om een job te weigeren

maandag 17 maart 2008

Uit persberichten is gebleken dat sommige sollicitanten jobs tegen hun zin en onder RVA-VDAB-druk aanvaarden, maar zo snel mogelijk proberen onder hun verplichting uit te komen, vooral dan via het klassieke doktersbriefje.

Meylodysplasie

donderdag 13 maart 2008

Myelodysplastisch syndroom (MDS) is een groep hematologische kwaadaardige aandoeningen waaraan ongeveer 300.000 mensen ter wereld lijden. Myelodysplastisch syndroom doet zich voor wanneer bloedcellen in een onrijp of “blaststadium” blijven binnen het beenmerg en zich nooit ontwikkelen tot rijpe cellen die in staat zijn om de noodzakelijke functies te verrichten. Op de Amerikaanse markt is evenwel […]