Archieven van de maand april, 2008

Chirurgische diensten – verpleegkundigen

woensdag 30 april 2008

Met betrekking tot de tewerkstelling van verpleegkundigen op chirurgische diensten blijkt er op het terrein enige onduidelijkheid te bestaan inzake de personeelsbezetting tijdens de nacht en het aantal vakantiedagen waarop personeel dat nachtprestaties levert recht heeft.

Evaluatiecommissie dierenwelzijn leghennenhouderij – samenstelling

maandag 28 april 2008

In landbouwmiddens heerst grote misnoegdheid over de samenstelling van de “Evaluatiecommissie Dierenwelzijn Leghennenhouderij”. Die moet tegen 2010 een advies formuleren over het voortzetten van de regelgeving betreffende de leghennenrichtlijn.

Onrustwekkende verdwijningen uit open asielcentra

vrijdag 25 april 2008

Vorig jaar zijn uit de open asielcentra in Neder-over-Heembeek en Steenokkerzeel ruim 900 niet-begeleide minderjarigen verdwenen.  Volgens het jaarverslag dat Child Focus deze week voorstelde verdwenen er vorig jaar uit Neder-over-Heembeek 631 kinderen, en uit Steenokkerzeel 271 kinderen.  Vaak verdwenen deze kinderen binnen de 48 uur na hun aankomst in de open asielcentra.

Maggie ontevreden over antwoord minister !

donderdag 24 april 2008

Uit  het jaarverslag van Child Focus bleek dat in het afgelopen jaar 2007 maar liefst 902 niet-begeleide minderjarige asielzoekers verdwenen. Slechts 10% van deze kinderen duikt nadien weer op.  Reden voor Maggie om de minister van Maatschappelijke Integratie hierover te ondervragen in plenaire vergadering.

Beleidsbrief pensioenen

donderdag 24 april 2008

Momenteel wordt in de Commissie Sociale Zaken volop de begroting en de verschillende beleidsbrieven besproken.  Gisteren was de beleidsbrief Pensioenen aan de beurt.   Maggie legde in haar tussenkomst over de pensioenen vooral de nadruk op het belang van het versterken van de link tussen werken en pensioenhoogte. 

Werknemers uit nieuwe EU-landen – tewerkstelling via detachering

woensdag 23 april 2008

Een aantal werknemers afkomstig uit de nieuwe EU-lidstaten wordt via detachering bij ons tewerkgesteld.  In dat geval is het aan de inspectiediensten van het land van herkomst om na te gaan of de verplichtingen inzake het betalen van socialezekerheidsbijdragen worden nagekomen. 

Verband tussen evolutie van de economische groei, werkloosheid en ziekteverzuim

maandag 21 april 2008

Er blijkt een verband te bestaan tussen economische conjunctuur en de uitgaven op het vlak van primaire arbeidsongeschiktheid. In perioden met sterke economische groei met een daling van de werkloosheid stijgt het totaal aantal uitkeringsdagen alsook het ziektecijfer en vice versa.

Gewaarborgd inkomen bij zwangerschapscomplicaties – jonge zelfstandigen

donderdag 17 april 2008

In tegenstelling tot werknemers vallen vrouwelijke zelfstandigen niet automatisch terug op een deel van hun inkomen indien zij tijdens hun zwangerschap geconfronteerd worden met complicaties en daardoor arbeidsongeschikt worden.

Aanwerving van facilitatoren en coördinatoren

dinsdag 15 april 2008

Op mijn eerder gestelde vraag met betrekking tot de aanwerving van facilitatoren en dito coördinatoren gaf u mij de cijfers tot oktober 2004 (vraag nr. 134 van 1 oktober 2004, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2003-2004, nr. 70, blz. 11658-11661).

Hoge Raad voor Vrijwilligers

maandag 14 april 2008

De Hoge Raad voor vrijwilligers werd opgericht bij koninklijk besluit van 2 oktober 2002.  De leden ervan werden benoemd bij koninklijk besluit van 12 maart 2003.  In maart van dit jaar bleek het huishoudelijk reglement nog steeds niet te zijn goedgekeurd.