Archieven van de maand mei, 2008

Ontwerpbesluit Impulseo II

vrijdag 30 mei 2008

Impulseo II voorziet 6,6 miljoen euro voor de aanwerving van een administratieve kracht voor artsen die met twee of meer samenwerken. Duo-praktijken met minstens 500 globaal medische dossiers die een halftijdse kracht tewerkstellen kunnen aanspraak maken op 8.250 euro.

Terugbetaling electronische scooter

woensdag 28 mei 2008

Personen met een beperkte mobiliteit die recht hebben op een elektronische scooter kunnen slechts een aanvraag indienen nadat de hernieuwingstermijn van hun vorig hulpmiddel is verstreken.

Werknemers met periode psychische storingen

maandag 26 mei 2008

In antwoord op mijn schriftelijke vraag met betrekking tot werknemers met periodieke psychische storingen maakt de minister melding van het nieuwe artikel 34 van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 dat voorziet in een procedure tot reïntegratie van de werknemer. 

Bespreking begroting 2008

donderdag 22 mei 2008

Gisteren startte de Kamer met de bespreking van de begroting voor het huidige jaar 2008.  Maggie kwam tussen voor de onderdelen pensioenen, werkgelegenheid en gelijke kansen.  Daarin vertolkte zij het standpunt van Open VLD met betrekking tot deze drie thema’s.  Klik hier voor het verslag van de bespreking

Postbodes – arbeidsongevallen

donderdag 22 mei 2008

Naar verluidt worden postbodes geacht om ’s ochtends vanaf 5 uur te beginnen met het sorteerwerk voor hun ronde.  De eigenlijke brievenbestelling start vanaf 9 uur en wordt volgens het Georoute-systeem a rato van een 600-tal bussen per postbode beëindigd om 13 uur.

Restaurants en cafés met voedselbediening – beroepsbekwaamheid

woensdag 21 mei 2008

Elk restaurant of café dat voedsel serveert moet een kok in dienst hebben met een bewijs van beroepsbekwaamheid.  Naar verluidt is dat in nogal wat zaken nog niet het geval.

Berekening nabevallingsrust bij vroeggeboorte

vrijdag 16 mei 2008

Inzake het bevallingsverlof blijkt er een hiaat in de wetgeving indien een vrouw vroegtijdig bevalt en ze nog geen prenataal verlof heeft genomen. Indien een aanstaande moeder op de dag van de bevalling nog gewerkt heeft en de bevalling plaats heeft méér dan zeven dagen voor de vermoedelijke datum ervan, verliest ze de facto een […]

Knelpunten in tewerkstelling tuinbouw

donderdag 15 mei 2008

4 maart jl. ondervroeg ik de minister over de Dimonaknelpunten in de land- en tuinbouwsector. Mijn vraag kwam er na een artikel in de ‘Boer en Tuinder’ waarin het hoofdbestuur van de Boerenbond zich andermaal beklaagde over de blijvende knelpunten met Dimona. (Vraag nr. 2405).

Terugbetaling voor behandeling in een buitenlands hadroncentrum

dinsdag 13 mei 2008

Slechts 3 Belgen kregen terugbetaling voor behandeling in een buitenlands hadroncentrum. Sinds het kankerplan van minister Onkelinx woedt in België woedt opnieuw de discussie of de oprichting van een centrum voor hadronbehandeling gezondheidseconomisch verantwoord is. Hadrontherapie is een vorm van radiotherapie waarbij de kankertumor nauwkeuriger bestraald wordt dan bij de klassieke radiotherapie.

Stijging voedselprijzen – grondstofprijzen

vrijdag 9 mei 2008

De distributiesector heeft de consument gewaarschuwd voor een gevoelige stijging van de voedselprijzen die kan oplopen tot 30 %.  Als reden daarvoor wordt onder meer verwezen naar de gestegen graanprijzen ingevolge de productie voor bio-energie.