Jaarlijkse pensioenportefeuille

Uit een pensioenpeiling blijkt dat ongeveer een op de vijf Belgen geen besef heeft van het bedrag dat hij/zij later als pensioen zal ontvangen.  Dit bewijst eens te meer de noodzaak van goede informatie aan de bevolking voor wat hun pensioen betreft. Nu reeds bestaat de ambtshalve mededeling op 55 jaar alsook de website “ken uw pensioen” waarop men zijn/haar toekomstig pensioen kan laten berekenen. Toch volstaan deze initiatieven niet.  Om de burgers bewuster te maken en hen degelijk te informeren over hun toekomstig pensioen stelt Maggie voor om een jaarlijkse aan elke sociaal verzekerde zijn/haar pensioenportefeuille mee te delen.  Klik hier voor de resolutie

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.