CAO’s – Algemeen verbindenverklaring door de Koning

De sociale partners sluiten cao’s die door de Koning algemeen verbindend moeten worden verklaard.  Dat laatste gebeurt soms niet of met enige vertraging.  Uit het antwoord op een eerder gestelde vraag moesten op 6 april 2005 nog 946 cao’s algemeen verbindend worden verklaard (vraag nr. 269 van 29 maart 2005 van volksvertegenwoordiger Annemie Turtelboom, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2004-2005, nr. 76, blz. 12827-12828). 1. Werden deze 946 cao’s intussen algemeen verbindend verklaard? 2. Hoeveel cao’s werden in de periode na 6 april 2005 tot op heden gesloten door de sociale partners? 3. Voor hoeveel van deze gesloten cao’s werd de algemeen verbindend verklaring door de Koning gevraagd? 4. Hoeveel werden er daarvan totnogtoe algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad? 5. Werden er cao’s niet algemeen verbindend verklaard omdat er juridische bezwaren waren? Klik hier voor het antwoord, pag. 1731 ev

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.