Glastuinbouwbedrijven – stijging loonlasten

In Verbondsnieuws, het vakblad voor de Belgische Sierteelt en Groenvoorziening, van 20 oktober 2007 wordt de alarmklok geluid over de glastuinbouwbedrijven die “stilaan in moeilijkheden komen”.  Naast de gestegen prijs voor de energieproducten, de wijzigingen van door de overheid opgelegde voorwaarden tot het verkrijgen van groenestroomcertificaten en de prijsstijgingen van andere productiefactoren, leggen de auteurs de verklaring van de moeilijkheden ook bij het arbeidsintensieve karakter van de sector. 

Meer bepaald wordt gesteld dat op het vlak van de loonlast de jongste tien jaar een zeer sterke stijging (+ 20 %) vast te stellen is. Die laatste verklaringsgrond is opmerkelijk, vermits de regeringen de afgelopen jaren steevast een politiek van lastenverlaging hebben gevoerd. 1. Klopt het dat de loonlast voor de glastuinbouwbedrijven de afgelopen tien jaar met meer dan twintig procent gestegen is? 2. Welke precieze elementen en maatregelen verklaren deze stijging? 3. Heeft de glastuinbouwsector onvoldoende kunnen genieten van de door de regering doorgevoerde lastenverlagingen? 4. Wat is daarvan de reden? 5. Overweegt u maatregelen te nemen om de ontwikkeling van de loonlast voor de glastuinbouwsector de volgende jaren onder controle te houden? Klik hier voor het antwoord, pag. 2217 ev

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.