Archieven van de maand augustus, 2008

PWA's – werknemers – opleiding

vrijdag 8 augustus 2008

Met toepassing van artikel 79, § 9, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, moeten PWA’s ten minste 25% van de middelen die zij van de uitgever van de PWA-cheques ontvangen, aanwenden voor de opleiding van hun PWA-werknemers.

Begeleiding werkzoekenden die als zelfstandige willen starten

woensdag 6 augustus 2008

Door het Participatiefonds wordt de toegang tot krediet bij de start- overname of uitbreidingsfase van ondernemingen vergemakkelijkt. Tevens worden kredieten aan werkzoekenden verleend die een zelfstandige activiteit willen opstarten.

Verloven ter bevordering combinatie arbeid – gezin

maandag 4 augustus 2008

Op het vlak van moederschapsbescherming en bevallingsverlof wijst de Raad van Gelijke Kansen in zijn advies nr. 84 betreffende de verloven ter bevordering van de combinatie van gezins- en beroepsleven op het feit dat een vrouw die gewerkt heeft of voor de arbeidsmarkt beschikbaar bleef op de dag van haar bevalling die dag als eerste […]