Archieven van de maand oktober, 2008

Onvoldoende doorstroom PWA naar dienstenchequesysteem

donderdag 30 oktober 2008

Uit een antwoord op een schriftelijke vraag van Maggie over de doorstroom van PWA naar het dienstenchequesysteem, blijk dat deze doorstroom niet altijd efficiënt gebeurt.  Dit antwoord vormde voor Maggie dan ook de aanleiding om de minister hierover mondeling te ondervragen.doorstr-pwa-dienstencheques-antw.pdf

Maggie informeert naar stand van zaken Pensioenconferentie

dinsdag 28 oktober 2008

In de regeringsverklaring lezen we dat de regering aan een Nationale Pensioenconferentie zal vragen om een hervorming en versterking van ons pensioensysteem voor te bereiden.  Maggie vroeg aan de bevoegde minister hoe ver het staat met de voorbereidingen van deze conferentie.

Maggie pleit voor statuut chronisch zieke

donderdag 23 oktober 2008

In  een resolutie vraagt Maggie aan de regering om dringend werk te maken van een statuut voor de chronische zieken. Een erkenning leidt onder meer tot het een opname van een aantal kosten in de maximumfaktuur (MAF).

Maggie ijvert voor invoering pensioensplit

maandag 20 oktober 2008

Vrouwen onderbreken vaker dan mannen hun loopbaan om voor de kinderen te kunnen zorgen.  Zij staan hierbij evenwel niet stil bij de gevolgen van die keuze op hun later pensioen.  Vrouwen hebben hierdoor gemiddeld een lager pensioen dan mannen.  Om beide partners bewust te maken van de financiële gevolgen van die keuze, pleit Maggie voor een gelijke […]

Dienstenchequebedrijven – “extra service” aan cliënteel

vrijdag 17 oktober 2008

Uit casuïstiek blijkt dat sommige dienstenchequesondernemingen aan hun cliënteel een “extra service” aanbieden. De poetshulp kan zelf een pakketje met professionele schoonmaakproducten meebrengen. Dat pakketje omvat onder meer een allesreiniger, een sanitaire reiniger, een product tegen kalkaanslag en sponzen en microvezeldoekjes. Het betreft een set die voor elke cliënt persoonlijk wordt voorzien.

Dienstenchequebedrijven – "extra service" aan cliënteel

vrijdag 17 oktober 2008

Uit casuïstiek blijkt dat sommige dienstenchequesondernemingen aan hun cliënteel een “extra service” aanbieden. De poetshulp kan zelf een pakketje met professionele schoonmaakproducten meebrengen. Dat pakketje omvat onder meer een allesreiniger, een sanitaire reiniger, een product tegen kalkaanslag en sponzen en microvezeldoekjes. Het betreft een set die voor elke cliënt persoonlijk wordt voorzien.

Uitbetaling kinderbijslag personeel Defensie

dinsdag 14 oktober 2008

De kinderbijslag van personeelsleden van de federale overheidsdepartementen is toevertrouwd aan de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (CDVU) van de FOD Financiën. Alleen het ministerie van Landsverdediging betaalt de kinderbijslag zelf uit.

Homofobe misdrijven – gerechtelijke arrondissmenten – coördinatoren

maandag 13 oktober 2008

In het Verenigd Koninkrijk blijkt uit de cijfers dat daders van homofobe misdrijven vaker voor de rechter moeten verschijnen dan vroeger.  In het Verenigd Koninkrijk heeft elk gerechtelijk arrondissement één coördinator die zich bezig houdt met homofobe misdrijven. 1. Hoe evolueerde het aantal rechtszaken op jaarbasis de afgelopen vijf jaar in ons land?

Referentiecentra voor chronisch vermoeidheidssyndroom

woensdag 8 oktober 2008

In 2002 sloot het RIZIV een overeenkomst met vijf referentiecentra voor het chronische vermoeidheidssyndroom. Jaarlijks ontvingen ze 1,7 miljoen euro. Een aantal evaluaties zijn in de loop der jaren negatief uitgevallen. De verwijten zijn divers.

Impulseo III binnenkort te verwachten

vrijdag 3 oktober 2008

Uit een antwoord op een mondelinge vraag van Maggie blijkt dat men zeer binnenkort een derde impulsplan voor de huisartsen mag verwachten.