Archieven van de maand november, 2008

Zelfstandigen – aanvullende verzekering voor kleine risico’s

donderdag 27 november 2008

Sinds 1 januari 2008 zijn alle zelfstandigen verplicht verzekerd voor kleine risico’s. Tot 31 december 2007 moesten zelfstandigen zich daarvoor afzonderlijk verzekeren hetzij bij een mutualiteit, hetzij bij een verzekeringsmaatschappij.

Zelfstandigen – aanvullende verzekering voor kleine risico's

donderdag 27 november 2008

Sinds 1 januari 2008 zijn alle zelfstandigen verplicht verzekerd voor kleine risico’s. Tot 31 december 2007 moesten zelfstandigen zich daarvoor afzonderlijk verzekeren hetzij bij een mutualiteit, hetzij bij een verzekeringsmaatschappij.

NIS – Ontbreken van cijfermateriaal over de sierteeltsector

maandag 24 november 2008

In het recentste nummer van het vakblad voor de Belgische sierteelt en groenvoorziening (Verbondsnieuws, 52ste jaargang, 1 juni 2008, p. 3) klaagt de hoofdredacteur over het ondermaatse cijfermateriaal betreffende de sierteeltsector. In het artikel wordt gewezen op de gevoelige verschillen tussen de consumptiecijfers van Gfk Panelservices enerzijds en het statistisch jaarboek van de APH (de […]

Gezondheidswet

vrijdag 21 november 2008

De Kamer aanvaardde gisteren de zogenaamde gezondheidswet. In de lijn van het regeerakkoord bevat de gezondheidswet een aantal maatregelen die de toegankelijkheid van de gezondheidszorg versterken.   De aangenomen tekst voorziet onder meer in een aantal verbeteringen die betrekking hebben op het ziekenvervoer.  Zo wordt er een wettelijk kader gecreëerd voor de financiële bijdrage in het dringend […]

Huisartsen – laattijdige uitbetalingen van de wachtvergoedingen

donderdag 20 november 2008

De afgelopen jaren heeft het beleid constant gezocht naar maatregelen om het beroep van huisarts aantrekkelijker te maken. De uitbetaling van de wachtvergoedingen was één van deze maatregelen. Nu blijkt dat deze uitbetaling toch wel met enige vertraging gebeurt.

Landbouwbedrijven getroffen door blauwtongziekte

dinsdag 18 november 2008

Recentelijk heeft u in het kader van de steun aan landbouwbedrijven die getroffen zijn door de blauwtongziekte, besloten om vrijstelling of uitstel van betaling van sociale bijdragen te verlenen. Intussen zijn de aanvragen binnengestuurd en wacht nu een procedure ter goedkeuring.

Maggie pleit voor gratis vermelden Tabak Stop Lijn op pakje sigaretten

donderdag 13 november 2008

Maggie : “Ik pleit voor het vermelden van het nummer van de Tabak Stop Lijn op een pakje sigaretten.  Iedereen weet ondertussen dat roken zeer schadelijk is voor de gezondheid.  Na de vele verboden en afschrikmethodes waarmee men mensen wilt afhouden van roken, denk ik dat het nu tijd is om de roker die wil stoppen, […]

Personen met een arbeidshandicap – activiteitsvallen

donderdag 13 november 2008

Voor personen met een arbeidshandicap bestaat een aantal activiteitsvallen. Toch werd er sinds juli 2002 een aantal experimenten in Mechelen, Luik en de Duitstalige Gemeenschap opgestart om een herscholingsproces op te starten, alsook een meer genuanceerde aanpak van de betrokken doelgroep in het algemeen.

Kinderbijslagen – ongelijke behandeling lesbische koppels en heterokoppels

woensdag 12 november 2008

Op het vlak van kinderbijslagen lijkt er volgende ongelijke bahandeling te bestaan tussen lesbische koppels en heterokoppels: indien in een lesbische relatie beide partners elk een kind krijgen, ontvangen ze telkens een kinderbijslag voor een eerste kind.  In een heterorelatie daarentegen zijn de kinderbijslagen aangepast omdat er twee kinderen in dat gezin zijn. 

Gevolgen bezitten vennootschap op werkloosheidsuitkering

maandag 10 november 2008

Om de sociale fraude aan te pakken is er vanaf 1 oktober jl. een KB van kracht dat de RVA toelaat om systematisch te controleren of een werkzoekende ook als werknemer in het personeelsregister is ingeschreven.