Archieven van de maand december, 2008

Werknemers – variabel deeltijds uurrooster

woensdag 31 december 2008

  Werknemers tewerkgesteld in een variabel deeltijds uurrooster moeten op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen in hun uurrooster. Deze afwijkingsdocumenten of de vervangende registratie moeten door de werkgever vijf jaar worden bijgehouden omdat ze een weerslag hebben op de loonberekening met de berekening van eventuele meeruren voor de bijkomende prestaties.

Dienstencheques – verbaliseringen en sanctioneringen

maandag 29 december 2008

Met betrekking tot dienstencheques moet de overheid toezien op de naleving van de regelgeving. 1. Hoeveel ondernemingen (opgedeeld per Gewest) werden in 2005 en 2006 door de inspectie geverbaliseerd, respectievelijk gesanctioneerd wegens:

Kamer keurt vandaag financieringswet goed

woensdag 24 december 2008

De Kamer komt vandaag in bijzondere zitting bijeen. Op de agenda staat de financieringswet. De huidige politieke crisis heeft immers verhinderd dat het parlement vorige week de begroting 2009 heeft gestemd. De zogenaamde voorlopige twaalfden maken het voor de overheid mogelijk om kredieten uit te geven. Deze voorlopige twaalfden worden vastgesteld op basis van de […]

Uitzendarbeid – jaarlijkse groei – jongeren

vrijdag 19 december 2008

Naar intussen jaarlijkse traditie voerde het ABVV op 19 september 2007 actie tegen uitzendarbeid.  Vooral het precaire statuut en het feit dat uitzendarbeid als instroomkanaal voor jongeren werkt, stoot blijkbaar tegen de borst. 

Vakbondsafdelingen – statuut ondernemingen in moeilijkheden

woensdag 17 december 2008

In antwoord op mijn schriftelijke vraag blijkt dat vorig jaar een vijftal vakbondsafdelingen het statuut van onderneming in moeilijkheden of herstructurering hebben verkregen (vraag nr. 42 van 13 november 2007, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2007-2008, blz. 464-466).

Open Stadion Fonds – Projectaanvragen

maandag 15 december 2008

In 2006 ging het Open Stadion Fonds (OSF), beheerd door de Koning Boudewijnstichting, van start. Een onafhankelijke jury selecteerde twaalf projecten van negen clubs. De bedoeling was om in 2007 minstens een gelijkaardige oproep als in 2006 te doen, evenals een investering in de steunpuntfunctie van het OSF, in het communicatieaspect van het Open Stadionverhaal, […]

Invoering label voor diversiteit – pilootproject

vrijdag 12 december 2008

In het kader van de diversiteit op de arbeidsmarkt liep een pilootproject voor de invoering van een label voor diversiteit.  De evaluatie van het pilootproject en het label op zich was gepland voor eind februari 2007. 

Dienstencheques – arrondissement Halle-Vilvoorde

donderdag 11 december 2008

Met betrekking tot de dienstencheques rijzen de volgende vragen voor alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde: 1. Over hoeveel erkende dienstenchequeondernemingen beschikt elke gemeente of stad? 2. Waar zijn ze gevestigd?

Werklozen – opstarten zelfstandige activiteit

woensdag 10 december 2008

In de periode 2000-2004 werden 2004 achtergestelde leningen toegekend aan werklozen die een zelfstandige activiteit opstartten.  In de periode mei 2005-juli 2005 evalueerde het Participatiefonds in het kader van een project alle toenmalige 117 steunpunten gespecialiseerd in de begeleiding (waaronder KMO-organisaties).

Werklozen die ziekte inroepen om job te weigeren

maandag 8 december 2008

In antwoord op mijn schriftelijke vraag met betrekking tot werklozen die ziekte inroepen om een job te weigeren verwijst de minister naar het feit dat de RVA een proces-verbaal kan opstellen wanneer die meent dat werkgevers onjuiste verklaringen hebben afgelegd die aanleiding kunnen geven tot betaling van uitkeringen waarop de werknemer geen aanspraak kan maken […]