Archieven van de maand januari, 2009

Wetsontwerp m.b.t. de vaststelling handicap

vrijdag 30 januari 2009

De Kamer heeft het wetsontwerp  m.b.t. de wachttijd voor de vastelling van een handicap aangenomen.  Momenteel bedraagt deze wachttijd gemiddeld 8 maanden. Het aangenomen ontwerp kort deze periode in. Maggie was verslaggever van de besprekingen in de commissie Sociale Zaken.

Stress bij jonge ouders door moeizame combinatie arbeid-gezin

donderdag 29 januari 2009

Uit een enquête van de Gezinsbond blijkt wat eigenlijk iedereen al weet: jonge ouders kampen op werkdagen met heel veel stress om arbeid en gezin te combineren. Reden genoeg voor Maggie om er in plenaire vergadering een vraag over te stellen.

Bijsturing anti-pest-wet – klachten – rechtzaken

dinsdag 27 januari 2009

Eind vorig jaar werd de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, de zogenaamde “anti-pestwet”, bijgestuurd.

RVA – thuiscontroles bij werkzoekenden – gezinstoestand

vrijdag 23 januari 2009

In 1999 werden wijzigingen doorgevoerd aan de procedure voor thuiscontroles bij werkzoekenden. Deze controles moeten de RVA in staat stellen zich te vergewissen van de effectieve gezinstoestand van de betrokken sociaalverzekerden met het oog op het garanderen van een gepaste werkloosheidsuitkering.

test

vrijdag 23 januari 2009

test david

Installatievergadering werkgroep Brussel-Halle-Vilvoorde

donderdag 22 januari 2009

Straks vindt de eerste vergadering van de werkgroep Brussel-Halle-Vilvoorde plaats.  Open Vld vaardigt een evenwichtige delegatie af.  Annemie Neyts (Europees Parlementslid, Brussel) en Maggie (Kamerlid, Vlaamse Rand) zetelen in de werkgroep.

Medisch aanbod – huisartsen

dinsdag 20 januari 2009

Maggie neemt momenteel deel aan de discussie in de commissie Volksgezondheid over het medisch aanbod in België. De commissie bespreekt een rapport van het Kenniscentrum over het aanbod van artsen. 

Bescheiden inkomens – dienstencheques

maandag 19 januari 2009

Mensen met een bescheiden inkomen, zoals gepensioneerden met een laag pensioen, konden van de OCMW’s een tegemoetkoming voor dienstencheques krijgen zodat ook zij de facto konden genieten van het lage tarief van 4,7 euro waarvan ook de mensen konden genieten die de fiscale aftrek van de cheques in mindering konden brengen.

Maggie pleit voor bewustmakingscampagne vrouwen

donderdag 15 januari 2009

Kamerlid Maggie De Block vraagt in een resolutie aan de regering om een bewustmakingscampagne te lanceren naar jonge vrouwen. Uit een enquête van het weekblad Flair blijkt dat jonge vrouwen zich niet bewust zijn van de gevolgen van loopbaanonderbrekingen op hun carrièrre en later pensioen. Een sensibiliseringscampagne via verschillende kanalen kan jonge vrouwen hierop wijzen.

Prijs der liefde

donderdag 15 januari 2009

Maggie is tevreden met de beslissing om aan de Hoge Raad voor Gehandicapten advies te vragen over haar resolutie mbt tot een geleidelijke afschaffing van de zogenaamde “prijs der liefde”.