Archieven van de maand februari, 2009

Oudere werknemers – extra verlofdagen

vrijdag 27 februari 2009

Naar verluidt zouden werkgevers in de social profit-sector ontmoedigd worden oudere werknemers in dienst te nemen omwille van de speciale verlofregeling die geldt voor deze mensen.  Vermits zij recht hebben op extra verlofdagen betekent dit voor de werkgevers een feitelijke meerkost.

Papieren en elektronische invulling van C-formulieren

woensdag 25 februari 2009

Een aantal C-formulieren moet nog steeds op papier worden ingevuld. Andere, waaronder het C4-formulier, moeten zowel elektronisch als op papier worden ingevuld. Nog andere formulieren moeten elektronisch worden ingevuld, maar betekenen geen tijdswinst voor bedrijven. Een voorbeeld hiervan is het formulier C131B of de verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling.

Monitoring in callcenterbedrijven

maandag 23 februari 2009

De christelijke vakbond is een sensibiliseringscampagne omtrent monitoring in callcenterbedrijven gestart. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de “twijfelachtige praktijken op het gebied van controle van de werknemers” door middel van een systeem van monitoring.Concreet zouden soms gesprekken met klanten worden afgeluisterd en geregistreerd. Die praktijk strookt volgens de vakbond niet met de bescherming van de […]

Werklozen – RVA-verwittigingen

vrijdag 20 februari 2009

Sinds het tweede semester van 2004 is het activeringssysteem voor werkzoekenden gefaseerd van kracht.  Voor de werkzoekenden die (nog) niet tot de doelgroep behoorden bleef het oude systeem van artikel 80 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 alias de schorsing wegens langdurige werkloosheid, van kracht.

40ste eetfestijn Open Vld Merchtem

donderdag 19 februari 2009

Op 7 en 8 maart ek organiseert Open Vld Merchtem haar veertigste eetfestijn !  Iedereen is welkom in Zaal Harmonie in de Stoofstraat te Merchtem.

Parkeerkaart voor beoefenaars gezondheidsberoepen

woensdag 18 februari 2009

Huisartsen op huisbezoek worden vaak geconfronteerd met een gebrek aan parkeerplaatsen, zeker in  verstedelijkte gebieden. Om hieraan tegemoet te komen heeft Maggie samen met collega Bacquelaine een wetsvoorstel ingediend. Dit wetsvoorstel voorziet in het toekennen van een parkeerkaart aan ondere andere huisartsen.

Interparlementaire werkgroep Borstkanker

dinsdag 17 februari 2009

Vandaag woonde Maggie een vergadering bij van de interparlementaire werkgroep borstkanker. Borstkanker is een ziektie die vele vrouwen treft is België.  Meer dan één op tien vrouwen krijgt er mee te maken.

Tijdelijke werkloosheid bedienden

dinsdag 17 februari 2009

Maggie heeft een wetsvoorstel ingediend om tijdelijke werkloosheid voor bedienden mogelijk te maken. De economische crisis en de toegenomen werkloosheid dwingen ons tot het nemen van tijdelijke maatregelen. 

PWA’s – Poetshulp

maandag 16 februari 2009

Met betrekking tot de PWA’s rijzen de volgende vragen, telkens opgesplitst per jaar, voor de periode 2006 tot en met het derde kwartaal 2007, en opgesplitst per regio en per geslacht. 1. Hoeveel PWA-cheques werden besteed aan poetshulp, respectievelijk tuinonderhoud?

PWA's – Poetshulp

maandag 16 februari 2009

Met betrekking tot de PWA’s rijzen de volgende vragen, telkens opgesplitst per jaar, voor de periode 2006 tot en met het derde kwartaal 2007, en opgesplitst per regio en per geslacht. 1. Hoeveel PWA-cheques werden besteed aan poetshulp, respectievelijk tuinonderhoud?