Archieven van de maand april, 2009

Overloper naar LDD

donderdag 30 april 2009

Gisteren werd bekend gemaakt dat één van onze schepenen, tevens provincieraadslid, overloopt naar LDD.  Een aantal insinuaties moet als excuus dienen. Niemand hoeft voor mij drogredenen te zoeken om naar een andere partij over te lopen. Wij zijn een partij waarin wij veel respect hebben voor de vrije meningsuitng en het zelfbeschikkingsrecht van de mens.  […]

Reizigers moeten ‘stipt’ zijn, aldus de NMBS…

donderdag 30 april 2009

Reizigers moeten ‘stipt’ zijn, NMBS mag zichzelf 5 minuten vertraging gunnen     De NMBS permitteert zichzelf een marge van vijf minuten op het begrip ‘stiptheid van de treinen’, maar voor reizigers die een reisformule gebruiken waarbij het niet toegestaan is de trein te nemen voor negen uur ’s ochtends, geldt deze flexibele interpretatie niet’, […]

Accrediteringsgraad huisartsen – specialisten

donderdag 30 april 2009

In het verleden bleek dat er grote verschillen waren in accrediteringsgraad van de huisartsen tussen Vlaanderen en Wallonië. 1. Hoeveel huisartsen werden geaccrediteerd in 2006 en 2007, opgesplitst tussen Vlaanderen en Wallonië ?

Rookstopbehandeling van zwangere vrouwen is flop

woensdag 29 april 2009

Op nog geen drie jaar hebben hebben amper 38 zwangere vrouwen of hun partners een beroep gedaan op de maatregel waarbij de overheid de rookstopbehandeling terugbetaalt. Dat blijkt uit een antwoord van de minister van Volksgezondheid op een schriftelijke vraag van Maggie. 

Chronische ziekten

vrijdag 24 april 2009

In mijn huisartsenpraktijk word ik met verschillende chronische ziekten geconfronteerd. Sommige getuigenissen van mijn patiënten tonen aan dat zij bovenop de ziekte, veelal een administratieve lijdensweg dienen af te leggen. Daarom heb ik in de Kamer een voorstel van resolutie neergelegd die de situatie voor chronische zieken wil verbeteren. 

Wetsvoorstel omgekeerd woonkrediet

woensdag 22 april 2009

Maggie heeft samen met collega Bart Tommelein een wetsvoorstel in de Kamer neergelegd dat een wettelijk kader creëert voor het omgekeerde woonkrediet.  Deze kredietvorm laat eigenaars van een huis toe om de toenemende kosten van het ouder worden te dragen.

Fiscale aftrekbaarheid dienstencheques

woensdag 22 april 2009

Maggie wenste te weten hoeveel dienstencheques er zijn ingebracht voor fiscale aftrekbaarheid voor het jaar 2006. Zij stelde hierover een vraag aan de minister van Financiën.

Fondsen voor bestaanszekerheid – aanrekening kosten

maandag 20 april 2009

Blijkens berichten in Trends van 5 december 2007 betaalt het Fonds voor bestaanszekerheid in de houtsector al jaren geen sociale bijdragen op de uitgekeerde eindejaarspremie. Uit eigen berekeningen met cijfers die Trends kon inzien, blijkt dat tussen 2002 en 2005 de RSZ 3,84 miljoen euro is misgelopen. Tevens wordt in het artikel aangeklaagd dat verschillende […]

Vlaamse werkgevers – Discriminatie van Waalse werkzoekenden

donderdag 16 april 2009

In De Standaard van 12 februari 2008 beweert de burgemeester van Komen dat de inwoners van Komen worden gediscrimineerd in Vlaanderen. Alhoewel ze de nodige technische kennis hebben en perfect in de fabrieken aan de slag kunnen, krijgen ze geen werk.

Werknemers – flexibelere invulling arbeidstijd

dinsdag 14 april 2009

Tijdens een debat op de studiedag “Grijswerkers gezocht. Oplossingen voor een arbeidsmarkt onder demografische druk” van 1 februari 2008 in het Leuvense Provinciehuis bleek dat een aantal allochtone werknemers vragende partij is om tijdens de zomermaanden anderhalve maand of twee maanden verlof te krijgen om op die manier de gelegenheid te hebben de zomervakantie bij […]