Archieven van de maand mei, 2009

Tewerkstelling in tijden van crisis

vrijdag 29 mei 2009

Nadat de commissie Sociale Zaken het wetsontwerp over tewerkstelling in tijden van crisis had aangenomen, verleende gisteren ook de voltallige Kamer haar goedkeuring aan dit ontwerp. Namens Open Vld kwam Maggie hierover tussen in plenaire vergadering. wo-div-bep-tewerkst-crisis-plen-28-05-09

Maggie steunt lijst Vlaams-Brabant

vrijdag 29 mei 2009

Agentes willen af van vrouwonvriendelijk uniform

dinsdag 26 mei 2009

Naar aanleiding van een  vraag over de vrouwonvriendelijke politieuniformen, verscheen vandaag een artikel in het Nieuwsblad. vrouwonvriendelijke-politieuniformen

Berekening treinvertragingen

dinsdag 26 mei 2009

Zoals recentelijk andermaal is gebleken laat de stiptheid van de treinen regelmatig te wensen over. Tevens bleek dat de officiële stipheidscijfers van Infrabel niet altijd overeenkomen met hetgeen de reizigers in de praktijk ervaren.

Multiple sclerose – voorschriften – speciaal formulier

vrijdag 22 mei 2009

Multiple sclerose is een chronische ziekte waarbij het centrale zenuwstelsel aangetast is. Sommige patiënten krijgen als behandeling tegen deze ongeneeslijke ziekte om de twee dagen een inspuiting.

Verpleegkundigen met bijzondere beroepstitel

woensdag 20 mei 2009

Sinds meer dan tien jaar bestaat de verpleegkundige met bijzondere beroepstitel “Intensieve Zorgen en Spoedgevallenzorg”. Deze specialisatie is een absolute noodzaak geworden in diensten intensieve zorgen en spoed gelet op de hoogtechnologische applicaties en de steeds complexer wordende zorgen die moeten worden toegediend.

Zorgtrajecten diabetes type 2

dinsdag 19 mei 2009

In de Commissie Volksgezondheid gaf Minister Onkelinx uitleg over de zorgetrajecten voor Diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie. Deze laatste gaan op 1 juni van start zoals eerder aangekondigd.

Studentenovereenkomsten – seizoensarbeid

maandag 18 mei 2009

Indien studenten worden tewerkgesteld met een klassieke studentenovereenkomst, moet er een schriftelijke overeenkomst worden gesloten zodat de betrokken student 23 dagen kan werken. Wanneer echter studenten worden tewerkgesteld als seizoenarbeider (65 of 30 dagen per jaar) wenst de inspectie dat er ook hier een schriftelijke overeenkomst wordt opgemaakt.

Bruggepensioneerden die vrijwilligerswerk verrichten

vrijdag 15 mei 2009

Bruggepensioneerden die vrijwilligerswerk willen verrichten moeten de RVA hiervan op de hoogte stellen. Die heeft dan tien dagen de tijd om een veto te stellen tegen het geplande vrijwilligerswerk. Indien er na tien dagen geen reactie van de RVA is, wordt het vrijwilligerswerk geacht toegestaan te zijn.

Vernietiging MB erkenningsnormen huisartsen

donderdag 14 mei 2009

De Raad van State vernietigde recentelijk het ministerieel besluit van 21 februari 2006 mbt de erkenningsnormen voor huisartsen op basis van procedurefouten. Dat ministerieel besluit bevestigde ondermeer ook dat studenten in de geneeskunde hun opleiding in de huisartsengeneeskunde kunnen aanvangen vanaf het begin van hun vierde doctoraatsjaar.