Archieven van de maand juni, 2009

OCMW’s – activering leefloners

maandag 29 juni 2009

Tewerkstelling is de belangrijkste methode om mensen uit de armoede te halen. Tijdens de afgelopen legislaturen heeft de federale overheid OCMW’s gestimuleerd om leefloners te activeren door tewerkstelling, opleiding en dergelijke. Heel wat OCMW’s kunnen ter zake ook heel goede resultaten voorleggen. We vernemen nu dat in Vlaanderen in 21 gemeenten het OCMW via artikel […]

OCMW's – activering leefloners

maandag 29 juni 2009

Tewerkstelling is de belangrijkste methode om mensen uit de armoede te halen. Tijdens de afgelopen legislaturen heeft de federale overheid OCMW’s gestimuleerd om leefloners te activeren door tewerkstelling, opleiding en dergelijke. Heel wat OCMW’s kunnen ter zake ook heel goede resultaten voorleggen. We vernemen nu dat in Vlaanderen in 21 gemeenten het OCMW via artikel […]

NMBS – reisformules – vertrek voor 9u ’s morgens

donderdag 25 juni 2009

De NMBS beschikt over een aantal reisformules waarbij het de reizigers niet toegestaan is de trein te nemen vóór 9uur ’s ochtends. Uit casuïstiek is gebleken dat een reiziger die enkele minuten voor negen de trein richting Kust had genomen voor een deel moest bijbetalen.

NMBS – reisformules – vertrek voor 9u 's morgens

donderdag 25 juni 2009

De NMBS beschikt over een aantal reisformules waarbij het de reizigers niet toegestaan is de trein te nemen vóór 9uur ’s ochtends. Uit casuïstiek is gebleken dat een reiziger die enkele minuten voor negen de trein richting Kust had genomen voor een deel moest bijbetalen.

OCMW’s – behoeftige personen – lijkbezorgingskosten

woensdag 24 juni 2009

Er kunnen zich bevoegdheidsconflicten voordoen, wanneer een behoeftig persoon overlijdt in een ander Gewest dan waar hij ingeschreven staat in de bevolkingsregisters. Indien er geen familie of andere personen zijn, die de overledene willen “repatriëren” om deze te begraven in zijn woonplaats, dan zit er niets anders op dan lokaal het nodige te doen. De […]

OCMW's – behoeftige personen – lijkbezorgingskosten

woensdag 24 juni 2009

Er kunnen zich bevoegdheidsconflicten voordoen, wanneer een behoeftig persoon overlijdt in een ander Gewest dan waar hij ingeschreven staat in de bevolkingsregisters. Indien er geen familie of andere personen zijn, die de overledene willen “repatriëren” om deze te begraven in zijn woonplaats, dan zit er niets anders op dan lokaal het nodige te doen. De […]

Werknemers – ziekten – progressief ziekteverlof

maandag 22 juni 2009

Werknemers die het slachtoffer worden van chronische ziekten die mettertijd erger worden om voltijds aan de slag te blijven, hebben vandaag slechts één mogelijkheid: voltijds thuis blijven in ziekenverlof of blijven werken tot de dag dat het hen niet meer lukt om te komen werken. Anderzijds zijn er voor invaliden en langdurig zieken wel formules […]

Actieplan kind in ziekenhuis

donderdag 18 juni 2009

Nadat de commissie Volksgezondheid het voorstel van resolutie betreffende een actieplan voor kinderen in ziekenhuis, buigt straks ook de voltallige Kamer zich over deze resolutie. Maggie diende deze resolutie samen met een aantal collega’s in.  In de resolutie wordt onder meer aan de regering gevraagd om een actieplan op te stellen met bijzondere aandacht voor zorg […]

Gemeenschappen betalen slechts 0,33% van pensioenlast eigen ambtenaren !

woensdag 17 juni 2009

Gemeenschappen en gewesten betalen 0,33% van de pensioenlast van de eigen ambtenaren ! In antwoord op een vraag van Volksvertegenwoordiger Maggie De Block gaf de minister van pensioenen de kostprijs van de ambtenarenpensioenen van gemeenschappen en gewesten inclusief het onderwijs voor de laatste vier jaar. De kost stijgt van bijna 4 miljard euro in 2005 […]

Pensioenen ambtenaren gemeenschappen en gewesten

dinsdag 16 juni 2009

Door de staatshervorming financiert de federale overheid de pensioenen van ambtenaren van de Gemeenschappen en de Gewesten. Met de bijzondere wet van 27 april 1994 tot instelling van een responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector, werd voor het eerst een soort responsabilisering van de Gemeenschappen en de Gewesten ingevoerd door hen […]