Archieven van de maand augustus, 2009

Voorschrijfgedrag geneesmiddelen – derde individuele feedback

maandag 31 augustus 2009

Recentelijk hebben artsen de derde individuele feedback over hun voorschrijfprofiel inzake geneesmiddelen ontvangen. Globaal genomen waren de resultaten vrij goed. 90% van de specialisten, 95% van de tandartsen en 98% van de huisartsen bereikten de voor hun discipline vastgestelde minimumdrempel.

Remgeld buitenlandse seizoensarbeiders

vrijdag 28 augustus 2009

De Boerenbond en de Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten (CM) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Die overeenkomst heeft betrekking op de buitenlandse seizoenwerknemers die voortaan enkel het remgeld zullen moeten betalen, net zoals dat ook voor de Belgen geldt. Evenwel wordt tevens melding gemaakt van het feit dat “aansluiten bij de CM gratis is, zowel voor […]

Alcoholmisbruik bij vrouwen

woensdag 26 augustus 2009

Tijdens de Interministeriële Conferentie voor Volksgezondheid van juni 2008, werden er door de federale overheid en de deelstaten afspraken vastgelegd met betrekking tot het toekomstige alcoholbeleid. Dit resulteerde in de opmaak van een alcoholplan.

Homosexuelen die in eigen land gevaar lopen omwille van geaardheid

maandag 24 augustus 2009

Recentelijk werd bekend dat een Iraanse homo in het Verenigd Koninkrijk asiel heeft gekregen. Het was diezelfde man die een tijd geleden naar Nederland was gevlucht omdat zijn asielaanvraag in het Verenigd Koninkrijk was geweigerd. Nederland biedt evenwel een extra bescherming voor homoseksuelen indien er aanwijzingen zijn dat ze gevaar lopen in eigen land omwille […]

Verbreden interimarbeid tot de overheidsdiensten

vrijdag 21 augustus 2009

Het regeerakkoord bepaalt onder meer dat “de regering aan de sociale partners vraagt om in specifieke bepalingen te voorzien voor interimarbeid in overheidsbesturen voor uitzonderlijke en tijdelijke behoeften”. Uit een nieuwe studie van Federgon (“Uitzendarbeid in de openbare sector”) van augustus 2008 blijkt andermaal de nood aan een dringend wettelijk kader. Volgens de vigerende wetgeving […]

PWA – controles op het zwartwerk

woensdag 19 augustus 2009

Over de PWA’s blijven verhalen circuleren dat sommige werkzoekenden naast het aantal officiële uren in het kader van de PWA ook een aantal uren in het zwart verrichten.  Dit met de bedoeling om het maximum aantal uren dat is vastgelegd in de werkloosheidsreglementering niet te overschrijden.  Indien deze verhalen kloppen zouden de PWA’s nog een […]

Bedienden aanvullend paritair comité – opleiding en bijscholing

maandag 17 augustus 2009

Sinds 2006 kunnen de bedienden van het aanvullend paritair comité (ANPC) opleiding en bijscholing volgen via het sectoraal opleidingsfonds. Gedurende twee jaar krijgen ze recht op vijf opleidingsdagen, vier dagen tijdens de werkuren en één ’s avonds en/of tijdens de weekends. Daarbovenop vangen degenen die op het aanbod ingaan een premie van 40 euro per […]

Werknemers – scholingsrekeningen – vormingsspaarrekeningen

vrijdag 14 augustus 2009

Onderstaande vraag werd reeds voorgelegd aan uw voorganger, maar deze verwees het antwoord door (vraag nr. 87 van 21 november, 2007, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2007-2008, nr. 7, blz. 472). In Nederland en Vlaanderen gaan stemmen op om iedereen op arbeidsleeftijd een scholingsrekening of vorminsspaarrekening te laten openen.

Dienstencheques – poetsmannen

woensdag 12 augustus 2009

Poetsmannen blijken in het systeem van dienstencheques vaak op heel wat tegenstand en vooroordelen te stoten. Ondanks de ellenlange wachtlijsten ondervinden heel wat firma’s moeilijkheden om een volledig dienstrooster voor mannelijke werknemers te verkrijgen omdat heel wat gezinnen expliciet aandringen op een vrouwelijke schoonmaakster.

Tuinbouwbedrijf – landbouw – gelegenheidsformulier – KB

maandag 10 augustus 2009

In het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf en in het paritair comité voor de landbouw werd in juli 2008 een protocolakkoord ondertekend. In opvolging daarvan werd met betrekking tot het gelegenheidsformulier op 10 oktober 2008 op het kabinet van de minister van Werk en Gelijke Kansen een ontwerp-koninklijk besluit besproken dat het mogelijk zou maken […]