Archieven van de maand september, 2009

Artikel Artsenkrant over wetsvoorstel derdebetaler

donderdag 24 september 2009

In de Artsenkrant van 22 september jl. verscheen een artikel over Maggie’s wetsvoorstel i.v.m. de derdebetalersregeling.

Werkbaarheidsmeter op federaal niveau

dinsdag 22 september 2009

In antwoord op mijn vraag waarin ik het probleem van het onvoldoende beschikbaar onderzoek inzake veiligheid op het werk aankaart, stelt de minister dat een gelijkaardig initiatief als de “Werkbaarheidsmonitor” op het federaal niveau niet bestaat maar nochtans noodzakelijk lijkt. Ze voegt eraan toe dat in de komende jaren daartoe de nodige middelen zouden moeten […]

Verlof aan vrijwilligers als extralegaal voordeel

donderdag 17 september 2009

In Nederland bestaat in een beperkt aantal cao’s de mogelijkheid van vrijwillig engagement als extralegaal voordeel voor de werknemer. Hierdoor krijgen de betrokken werknemers de mogelijkheid om een aantal verlofdagen op te nemen voor vrijwilligerswerk. Vermits heel wat bestuursvrijwilligers vragende partij zijn voor een meer flexibele arbeidsorganisatie opdat ze hun activiteiten als vrijwilliger beter kunnen […]

Pensioenen,blijven zij betaalbaar in de toekomst?

dinsdag 15 september 2009

Vorige week woonde ik een studiedag bij over de pensioenen in Overijse. Interessante cijfers werden geleverd door het HIVA KULeuven dat een onderzoek deed in opdracht van het ACV. Samen met,zoals een spreker de zaal toesprak,allerhande “vrienden syndicalisten” luisterde ik aandachtig naar de pijnpunten van de toekomstige pensioengenieters. België is veruit het laatste Europese land […]

Federale raad voor Meerwaardeneconomie

donderdag 10 september 2009

Door het koninklijk besluit van 6 februari 2007 wordt de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie opgericht. 1. a) Werd de raad inmiddels geïnstalleerd? b) Zo ja, wanneer? 2. a) Werden de leden van de raad aangeduid? b) Zo ja, wie zijn de leden? c) Zo neen, waarom werd de raad nog niet opgericht?

Adoptieverlof – termijnen

dinsdag 8 september 2009

De mogelijkheid bestaat om adoptieverlof van maximaal zes weken te bekomen indien het kind jonger is dan drie jaar. Indien het drie jaar of ouder is, maar maximaal acht jaar, bedraagt het verlof vier weken. Voor kinderen met een handicap van minimaal 66% worden de termijnen verdubbeld. Voor de periode 2004-2007 telkens opgesplitst per jaar […]

Kind in ziekenhuis

woensdag 2 september 2009

Samen met een aantal collega’s diende Maggie een resolutie in m.b.t. een actieplan ‘kind in ziekenhuis’.  De Kamer keurde de tekst goed.  Het Artsencollege dat moet instaan voor de realisatie werd onlangs samengesteld.