Archieven van de maand oktober, 2009

Levering griepvaccins ter bescherming van huisartsen loopt mank

donderdag 29 oktober 2009

Open Vld-kamerlid Maggie De Block klaagt aan dat huisartsen geen griepvaccins meer te pakken krijgen bij de FOD Volksgezondheid. “Huisartsenkringen die voor hun leden vaccins bestellen, krijgen van de FOD Volksgezondheid te horen dat ze maar moeten wachten tot het vaccin in de apotheek te koop is. Dit is echt de wereld op z’n kop.”

Occasioneel telewerken ter voorkoming van Mexicaanse griep

woensdag 28 oktober 2009

Een aantal overheidsdiensten overweegt telewerken als één van de maatregelen ter voorkoming van Mexicaanse griep bij het overheidspersoneel. Volksvertegenwoordiger Maggie De Block (Open Vld), zelf dokter, bevroeg hierover alle ministers en staatssecretarissen.

Globaal plan aanpak gehoorschade

maandag 26 oktober 2009

Volgens een recent Brits onderzoek zouden zowat 20% van de jongeren tussen 18 en 25 jaar gehoorproblemen hebben. Belangrijkste oorzaak is de blootstelling aan overdreven lawaai. Jongeren worden aan dat lawaai blootgesteld in mega-dancings, bioscopen en via oortjes van MP3-spelers. In ons land zijn er momenteel geen cijfers bekend. Toch kan men aannemen dat ook […]

Betaalbaarheid pensioenen lokale besturen

vrijdag 23 oktober 2009

Tijdens de vorige legislatuur diende ik een resolutie in om te komen tot een wetgevend kader inzake het aanvullend pensioen voor contractuelen in overheidsdienst. Op het einde van de legislatuur was bijna een ontwerp van kaderwetgeving goedgekeurd. De PS blokkeerde toen het dossier. Sindsdien heeft zowel uw voorgangster Arena als uzelf aangekondigd om te komen […]

Nieuwe lastenverlagingen voor aanwervingen voor jongeren

woensdag 21 oktober 2009

Naar intussen jaarlijkse gewoonte begeeft de minister zich in de aanloop van de begroting op het terrein van de deelgebieden met voorstellen omtrent de aanpak van de werkloosheid. De minister pakt uit met ‘tijdelijke crisismaatregelen’, die via bijkomende lastenverlagingen, uitbreiding van de Sociale Maribel tot nieuwe sectoren, en het hertimmeren van de stagewetgeving, moeten leiden […]

Gezinsbijslag zelfstandigen – sociale bijdragen

donderdag 15 oktober 2009

Het koninklijk besluit van 24 juli 2008 tot aanvulling van het koninklijk besluit houdende regeling van de gezinsbijslag voor zelfstandigen bepaalt dat sinds juli 2008 zelfstandigen met kinderen onvoorwaardelijk kinderbijslagen ontvangen. Zelfstandigen die met andere woorden verzuimen om de vereiste sociale bijdragen te betalen blijven kinderbijslagen voor hun kinderen ontvangen. De maatregel kwam er vanuit […]

Gescheiden toiletten

maandag 12 oktober 2009

Uit een praktijkvoorbeeld blijkt dat een bedrijf waar werkzaamheden aan de mannentoiletten worden uitgevoerd, de mannelijke werknemers – bijna een dag na de aanvang van de werken – een mail stuurt om te melden dat de toiletten een aantal dagen buiten gebruik zullen zijn. De mannelijke werknemers wordt met aandrang gevraagd de toiletten dus niet […]

Crisis in de melkveehouderij – schrijven landbouworganisatie

dinsdag 6 oktober 2009

In Boer en Tuinder van 7 augustus 2009 klaagt de voorzitter van de Boerenbond de Waalse landbouwminister aan omdat hij eenzijdig, zonder overleg met de Vlaamse landbouwminister een brief heeft gericht aan alle EU-landbouwministers om het Waalse standpunt met betrekking tot de crisis in de melkveehouderij te verkondigen en hen op te roepen om dat […]

Zorgtraject diabetes

donderdag 1 oktober 2009

Op 1 september startte het zorgtraject diabetes. Er blijken slechts 135 diabeteseducatoren erkend te zijn, waarvan slechts 4 in Wallonië. De afwezigheid van Franstalige diabeteseducatoren dreigt problematisch te worden voor de zorgtrajecten.