Archieven van de maand november, 2009

Verlenen van vertrouwensdiensten – verplichtingen

dinsdag 24 november 2009

Strikt juridisch gezien zijn werkgevers sinds 1 september 2007 verplicht om hun elektronische documenten bij een externe archiveringsdienst voor vijf jaar in bewaring te geven. De specifieke verplichtingen waartoe verleners van vertrouwensdiensten, waaronder ook de elektronische archiveringsdienst, gehouden zijn, moeten worden bepaald via een koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Uit een antwoord […]

Inschakelen buitenlandse verpleegkundigen

vrijdag 20 november 2009

Wellicht niet toevallig tijdens zijn actieweek voor de uitzendkrachten klaagt het ACV de tewerkstelling van buitenlandse verpleegsters aan in Belgische ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen. Vooral de bemiddeling via uitzendkantoren is een doorn in het oog omdat die mensen weliswaar evenveel vergoed worden als de Belgische verpleegsters – overigens een verplichting – maar ‘volgens de […]

Begroting en gender mainstreaming

woensdag 18 november 2009

Vandaag woonde Maggie de bespreking bij in de commissie Maatschappelijke Emancipatie.  In aanwezigheid van een delegatie van het kabinet van Begroting vond er een discussie plaats over de stand van zaken m.b.t. de gendertoetsing bij het opstellen van de federale begroting. Na afloop was er ook aandacht voor de voorbereidingen van  het Europees Voorzitterschap van […]

Ethiek ambtenaren – ondertekeningen brieven belangenorganisaties

woensdag 18 november 2009

In mijn schriftelijke vraag (nr. 624 van 26/08/09. In: QRVA, (52), 81 van 19 oktober 2009. pp. 102-103) heb ik een probleem aangekaart van een brief die de voorzitter van de Boerenbond eind juli heeft verstuurd betreffende de ‘Commissie tot vaststelling van schade aan teelten (hardfruit)’. In deze brief werd gewezen op het feit dat […]

Fraude kost ziekteverzekering 7 miljard euro

vrijdag 13 november 2009

Volgens de topman van he Europees Netwerk tegen Fraude en Corruptie, geeft het RIZIVdoor frauduleuze praktijken jaarlijks zo’n 7 miljard euro te veel uit. Hallucinante cijfers,  en een meer dan voldoende reden voor Maggie om minister Onkelinx hierover te ondervragen in de plenaire vergadering.

Epilatie door middel van laser- en pulslichttherapie

dinsdag 10 november 2009

Steeds meer mensen maken gebruik van epilatie door middel van laser- of  pulslichttherapie.  Als deze vorm van epilatie gebeurt omwille van esthetische redenen, vallen deze ingrepen niet onder de geneeskundepraktijk en er is geen wettelijke reglementering voorzien.  Hierdoor wordt men geconfronteerd met patiënten die klachten hebben over letsels die ze opliepen tijdens een dergelijke behandeling.  Om […]

Ontslagvergoeding voor interims

vrijdag 6 november 2009

In antwoord op mijn vraag over ontslagvergoedingen voor interims geeft u een eerder theoretisch antwoord. (Vraag nr. 125 van 15 januari 2009, Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 57 van 14 april 2009, blz. 225). Volgende concrete vragen bleven onbeantwoord.

Controles op zwart werk door PWA-ers

dinsdag 3 november 2009

In antwoord op een eerder gestelde vraag over controles op zwartwerk van PWA-ers stelt u dat ‘zodra een aanwijzing bestaat dat een PWA-werknemer fraudeert, een onderzoek wordt ingesteld’. U voegt eraan toe dat het slechts zelden voorkomt dat de RVA klachten of aanwijzingen in die zin ontvangt. (Vraag nr. 8 van 15 januari 2009, Bulletin […]