Epilatie door middel van laser- en pulslichttherapie

Steeds meer mensen maken gebruik van epilatie door middel van laser- of  pulslichttherapie.  Als deze vorm van epilatie gebeurt omwille van esthetische redenen, vallen deze ingrepen niet onder de geneeskundepraktijk en er is geen wettelijke reglementering voorzien.  Hierdoor wordt men geconfronteerd met patiënten die klachten hebben over letsels die ze opliepen tijdens een dergelijke behandeling.  Om hieraan tegemoet te komen heeft Maggie een wetsvoorstel ingediend dat wil voorzien in een wettelijk kader.  Klik hier voor het wetsvoorstel

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.