Archieven van de maand december, 2009

Tussenkomst Maggie begroting

maandag 28 december 2009

Afgelopen woensdag keurde de Kamer, na een marathonzitting van maar liefst 23 uur, de begroting voor 2010 goed.  Maggie had het in haar tussenkomst vooral over de pensioenen en sociale zaken. Een begroting, die gezien de huidige economische toestand, vooral beperkingen in zich zal houden.

Verlenging anti-crisismaatregelen

maandag 21 december 2009

Afgelopen donderdag kwam de commissie Sociale Zaken bijeen om een verlenging van de anti-crisismaatregelen te bespreken, die maatregelen zaten vervat in het ontwerp diverse bepalingen. Het gaat hierbij om het heractiveringsplan, de invoering van de diensten aan personen en de arbeidskostenvermindering voor de meest kwetsbare werknemers. De bedoeling is om snel en efficiënt te reageren […]

Minimumpensioen voor gemengde loopbanen

woensdag 16 december 2009

Samen met een aantal collega’s heeft Maggie een wetsvoorstel ingediend dat de berekening van het pensioen in het kader van een gemengde loopbaan wil wijzigen. Door het voorstel wordt de huidige berekening van het pensioen in het geval van een gemengde loopbaan gewijzigd. Er wordt voorgesteld om het pensioen in dat geval te laten bestaan […]

Beleidsnota pensioenen gestemd

dinsdag 8 december 2009

In de commissie Sociale Zaken is men momenteel volop bezig met het bespreken van de verschillende beleidsnota’s. Over de nota voor pensioenen is alvast gestemd.

Bespreking beleidsnota pensioenen

dinsdag 1 december 2009

In de commisie Sociale Zaken van vandaag, dinsdag 1 december, ondervroegen  Maggie en collega Mathias De Clercq de nieuwe minister van pensioenen, Michel Daerden, over zijn beleidsnota. De begrotingscijfers liegen er immers niet om ! De betaalbaarheid van onze pensioenen dreigt in het gedrang te komen.  Een lange termijnvisie om onze pensioenen te vrijwaren is […]