Archieven van de maand januari, 2010

Minister Daerden : “schiet aub in gang!”

vrijdag 29 januari 2010

Maggie : ” De laatste twee jaar hebben de opeenvolgende ministers van pensioenen onze voorstellen inzake pensioenhervormingen telkens afgewezen. Ze verwezen hiervoor naar de Nationale Pensioenconferentie. Deze  Pensioenconferentie zou enerzijds een duidelijke analyse maken van de knelpunten en anderzijds voorstellen formuleren om hieraan te verhelpen.  Ons geduld is op !  De minister moet dringen in gang schieten.”

Minister Daerden : "schiet aub in gang!"

vrijdag 29 januari 2010

Maggie : ” De laatste twee jaar hebben de opeenvolgende ministers van pensioenen onze voorstellen inzake pensioenhervormingen telkens afgewezen. Ze verwezen hiervoor naar de Nationale Pensioenconferentie. Deze  Pensioenconferentie zou enerzijds een duidelijke analyse maken van de knelpunten en anderzijds voorstellen formuleren om hieraan te verhelpen.  Ons geduld is op !  De minister moet dringen in gang schieten.”

Resolutie loopbaanrekening en themaverloven

maandag 25 januari 2010

Maggie pleit in een resolutie voor een rationeel gebruik van de verschillende themaverloven.  Tevens vraagt Maggie aan de regering om gesprekken te starten met de sociale partners zodat een loopbaanrekening kan ontwikkeld worden.  Tijdens de loopbaan wordt iedere werknemer met verschillende behoeften geconfronteerd.  Jonge mensen hebben er nood aan om hun privé-leven te combineren met […]

Studenten wijzen op negatieve gevolgen spaarlampen

woensdag 20 januari 2010

Studenten letten best op met het gebruik van spaarlampen in hun bureaulamp. Bovendien blijkt het geen sinecure om een spaarlamp die stukgevallen is op te ruimen. Dat zei Maggie De Block vanochtend op Radio 1 in het consumentenprogramma Peeters & Pichal. Het Open Vld Kamerlid komt tot die conclusie na het antwoord van minister van […]

Nieuwe technieken hartfalen

maandag 18 januari 2010

Een studie gepubliceerd in het European Journal of Heart Failure toont aan dat België achterblijft in het gebruik van nieuwe technologieën bij de behandeling hartfalen. De studie bekijkt de behandeling van hartfalen tussen 2004 en 2008 in de verschillende Europese landen.

Screening diabetes

donderdag 14 januari 2010

In België zijn er ongeveer 10 nieuwe type 1 diabetespatiënten jonger dan 40 jaar per 100.000 inwoners. Er bestaat geen toename van het aantal nieuwe gevallen van diabetes type 1 onder de 40 jaar, maar er is wel een belangrijke toename van het aantal nieuwe gevallen bij kinderen en diabetes type 1 komt op steeds […]

Wetsontwerp aanvullende verzekering

dinsdag 12 januari 2010

In de commissie Sociale Zaken bespreekt men momenteel het wetsontwerp inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering.  Om aan de Europese regelgeving tegemoet te komen moest een wetsontwerp gemaakt worden teneinde ook de mutualiteiten aanvullende verzekeringen te laten aanbieden. 

Gedachtewisseling pensioenen

maandag 11 januari 2010

Enkele weken geleden vond in de commissie Sociale Zaken een gedachtewisseling plaats met de minister voor Pensioene over diens toekomstig pensioenbeleid. Tijdens deze besprekingen wees Maggie op de noodzaak van nieuwe bijkomende maatregelen, wil men de pensioenen in de toekomst blijven waarborgen.  Klik hier voor het verslag

De Post -ziekteverzuim

vrijdag 8 januari 2010

Op een eerder gestelde vraag met betrekking tot het ziekteverzuim van postbodes gaf u mij de cijfers tot en met 2007.(Vraag nr. 115 van 18 januari 2008, Bulletin van Vragen en Antwoorden van 25 februari 2008, nr. 10, blz. 1486). In opvolging hiervan vernam ik graag: 1. Hoeveel postbodes, woonachtig in het Vlaamse, resp. Waalse […]

Zorgkundigen pilootprojecten

dinsdag 5 januari 2010

De programmawet van 27 december 2006 voorzag met artikel 217 in de wettelijke grondslag voor pilootprojecten met betrekking van de integratie van de zorgkundige in de diensten voor thuisverpleegkunde. Onder zorgkundige wordt verstaan de persoon die specifiek is opgeleid om de verpleegkundige onder zijn/haar toezicht bij te staan inzake zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding en logistiek in het […]