Archieven van de maand februari, 2010

Congres Open Vld

vrijdag 26 februari 2010

In juni organiseert Open Vld een toekomstcongres. Bedoeling ervan is dat onze partij een  visie ontwikkelt voor de komende jaren.  Verschillende werkgroepen bereiden het congres inhoudelijk voor. Maggie is voorzitter van de werkgroep ‘Actief en sociaal’. Deze werkgroep wil een antwoord bieden op de verschillende uitdagingen inzake vergrijzing, arbeidsmarkt, armoede, welzijn en toegang gezondheidszorgen. 

Pensioenlast enorm voor de overheidsector

donderdag 25 februari 2010

Gisteren besprak de commissie Rekenhof, het onderzoek van het Hof over de  pensioenlast voor de federale overheid.  Daaruit blijkt dat de totale pensioenlast voor de overheidssector enorm is, in 2008 bedroeg die maar liefst 9,4 miljard euro !  Het aandeel vande pensioenen van de gemeenschappen en de gewesten daarin (inclusief onderwijs) bedraagt 4,9 miljard, dus […]

Naar een andere financiering voor de ziekenhuizen

woensdag 24 februari 2010

In een studie van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg wordt gepleit voor een andere, meer transparantie financiering van de ziekenhuizen.  Meer in het bijzonder beveelt de studie een forfaitaire financiering aan.  Bij een forfaitaire financiering ontvangen de ziekenhuizen een forfaitair bedrag op basis van het aantal en de aard van de behandelde aandoeningen.  Op die […]

41ste eetfestijn Open Vld Merchtem

maandag 22 februari 2010

Maggie, haar broer Eddie en de bestuursleden van het Open Vld-bestuur Merchtem nodigen u graag uit op hun 41ste eetfestijn op zaterdag 6 en zondag 7 maart in feestzaal Harmonie in de Stoofstraat te Merchtem.

Groenboek pensioenen

maandag 15 februari 2010

Het lang verwachte groenboek over de toekomst van onze pensioenen is een feit.  Reden voor Maggie om de minister erover te ondervragen in plenaire vergadering van 11 februari.

Maatregelen RSZ PPO

woensdag 10 februari 2010

De gemeenten die hun wettelijke pensioenen betalen uit de eigen begroting of via bijdragen aan een voorzorgskas kregen eind vorig jaar een brief van minister Daerden waarbij hen meegedeeld werd dat ze moesten aansluiten bij de RSZ-PPO voor 31 december 2009.  Maggie wenst te vernemen van de minister welke de wettelijke basis is om bij deze gemeenten aan te […]

Cumul brugpensioen uitkering DOSZ

woensdag 3 februari 2010

Wie op brugpensioen is, blijft in dat statuut tot de leeftijd van 65 jaar. Maggie vroeg zich af of een uitkering voor brugpensioen gecombineerd mag worden met een klein pensioen bij de dienst Overzeese Sociale Zekerheid?