Archieven van de maand maart, 2010

Onbeperkt bijverdienen gepensioneerden – antwoord minister Pensioenen

woensdag 31 maart 2010

Wie vandaag een rust- en overlevingspensioen geniet, kan enkel binnen zekere wettelijke grenzen toegelaten arbeid verrichten. Overschrijden zij de maximumgrenzen, dan verliezen zij een deel van hun pensioen.

Studiedag ‘actief en sociaal’

dinsdag 30 maart 2010

Op zaterdag 24 april organiseert de werkgroep ‘actief en sociaal’ een studiedag  ter voorbereiding van het toekomstcongres in juni.  De verschillende thema’s van de werkgroep (gezondheidszorgen, armoede, pensioenen en welzijn) zullen er aan bod komen.  Vier experten komen telkens hun visie geven over één van de onderwerpen. Folder Studiedag.doc

Studiedag 'actief en sociaal'

dinsdag 30 maart 2010

Op zaterdag 24 april organiseert de werkgroep ‘actief en sociaal’ een studiedag  ter voorbereiding van het toekomstcongres in juni.  De verschillende thema’s van de werkgroep (gezondheidszorgen, armoede, pensioenen en welzijn) zullen er aan bod komen.  Vier experten komen telkens hun visie geven over één van de onderwerpen. Folder Studiedag.doc

Aanvullende ziektekostenverzekering

maandag 29 maart 2010

Afgelopen woensdag  24 maart besprak de Kamer het wetsontwerp inzake de aanvullende ziekteksotenverzekering.  Zowel de ziekenfondsen als de verzekeraars hebben zich de afgelopen decennia begeven op het vlak van de aanvullende ziektekostenverzekeringen. Evenwel waren de voorwaarden waaronder zij dat deden niet gelijk. De ene betaalde belangrijke taksen, de andere niet. Mutulateiten en verzekeraars zijn daarom rond de tafel […]

Antwoordplicht op sollicitatiebrieven ?

vrijdag 26 maart 2010

Afgelopen dinsdag besprak de commissie Sociale Zaken een wetsvoorstel dat een antwoordplicht wil invoeren voor sollicitanten.  Het is inderdaad vandaag een realiteit dat vele sollicitanten geen antwoord krijgen op hun brieven, wat uiteraard demotiverend is.  Maar het verhaal is genuanceerder dan dat. Open Vld is daar in se niet tegen, mocht iedereen de regels van […]

Sociale bijdragen zelfstandigen

vrijdag 19 maart 2010

Uit cijfers van de ondernemersorganisatie NSZ blijkt dat steeds meer zelfstandigen hun sociale bijdragen niet meer kunnen betalen. Het aantal aanvragen bij de commissie voor vrijstelling van sociale bijdragen is met 40% gestegen van 20.000 in 2008 naar 28.000 in 2009. Het verheugt ons dat de minister bekommerd is om de financiële situatie van de […]

Deelname Maggie actualiteitscollege KU Leuven

woensdag 17 maart 2010

Gisteren, 16 maart, nam Maggie deel aan een actualiteitscollege van de leergang pensioenrecht, KU Leuven. Het thema van het college was : “De verdeling van de aanvullende pensioenrechten bij scheiding”. De aanleiding voor de organisatie van deze avond, was de recente invoering van de schuldloze echtscheiding. Daarin wordt immers bepaald dat de onderhoudsuitkeringen beperkt worden […]

Wetsvoorstel tot reglementering lasertherapie

donderdag 11 maart 2010

Deze week behandelde de commissie Volksgezondheid Maggie’s wetsvoorstel tot reglementering van laser- of lichttherapie voor epilatie omwille van esthetische redenen.   Met dit wetsvoorstel willen we een eenduidig wettelijk kader te scheppen voor deze laser- en pulslichtpraktijken.  Daarmee hopen we de efficiëntie ervan te verhogen maar ook om het aantal klachten te laten dalen.

Dames : meer verlof = minder pensioen

maandag 8 maart 2010

Vandaag is het internationale vrouwendag. Samen met haar collega’s Nele Lijnen, Ann Somers en Vera Van der Borght schreef Maggie een opiniestuk.  Volgens deze vier liberale politica’s is er vooral nood aan een permanente bewustmakingen naar jonge vrouwen toe.  Een tijdspaarrekening en de invoering van een zogenaamde pensioenportefeuille moeten daarom in te nabije toekomst tot de […]

Studie Kenniscentrum over nierdialyse

vrijdag 5 maart 2010

Er zijn vier types nierdialyse. De hemodialyse kan gebeuren in het ziekenhuis, in een satellietcentrum en thuis. In het eerste geval worden alle handelingen verricht door professionelen, in het tweede geval voert de patiënt een aantal handelingen zelf uit en in het derde geval voert hij alle handelingen uit. Peritoneale dialyse, een totaal andere vorm […]