Archieven van de maand april, 2010

Resolutie aantrekkelijkheid huisartsgeneeskunde

vrijdag 30 april 2010

In de Kamer is de resolutie inzake de aantrekkelijkheid van huisartsgeneeskunde unaniem aanvaard.  Maggie betreurde in haar tussenkomst dat in deze woelige communautaire tijden, deze resolutie als een fait divers wordt behandeld.  Het belang van de rol van de huisarts in de eerstelijn kan niet ontkend worden.  Toch kampen heel wat gebieden, zowel landelijke als stedelijke gebieden […]

Filmpje studiedag ‘actief en sociaal’

woensdag 28 april 2010

Afgelopen zaterdag 24  april, organiseerde de werkgroep ‘actief en sociaal’ een studiedag.  Bekijk hier het filmpje.

Filmpje studiedag 'actief en sociaal'

woensdag 28 april 2010

Afgelopen zaterdag 24  april, organiseerde de werkgroep ‘actief en sociaal’ een studiedag.  Bekijk hier het filmpje.

Studiedag ‘actief en sociaal’

maandag 26 april 2010

Afgelopen zaterdag 24 april organiseerde de congreswerkgroep ‘actief en sociaal’ een studiedag. Vier interessante sprekers kwamen er hun visie geven over hoe we ons bestaand sociaal systeem in de toekomst kunnen vrijwaren. Hieronder leest u reeds een kort verslag. De komende dagen zult u op deze website een aantal teksten van de verschillende sprekers terugvinden.  […]

Studiedag 'actief en sociaal'

maandag 26 april 2010

Afgelopen zaterdag 24 april organiseerde de congreswerkgroep ‘actief en sociaal’ een studiedag. Vier interessante sprekers kwamen er hun visie geven over hoe we ons bestaand sociaal systeem in de toekomst kunnen vrijwaren. Hieronder leest u reeds een kort verslag. De komende dagen zult u op deze website een aantal teksten van de verschillende sprekers terugvinden.  […]

Gebruik pepmiddelen door jongeren

woensdag 21 april 2010

Uit onderzoek van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties blijkt dat het aantal jongeren dat stimulerende middelen gebruikt voor beter sportprestaties of intellectuele prestaties is toegenomen. 15% van de jongeren uit het ASO neemt regelmatig prestatieverhogende middelen. Een vijfde van de ondervraagde jongeren neemt producten tegen fysieke vermoeidheid waarbij minder dan 1 op 10 […]

Betaalbaarheid pensioenen

donderdag 15 april 2010

Eén van de meest onheilspellende berichten van de afgelopen maanden is de verklaring van de minister van Pensioenen dat er tot 2015 geen probleem is met de betaling van de pensioenen. De vraag die elke burger zich dan stelt is dan in welke mate de pensioenen nog wel betaalbaar zijn na 2015. De minister heeft […]

Personen met een handicap – mobiliteitshulpmiddelen

dinsdag 13 april 2010

Vandaag bestaat er voor personen met functiebeperkingen als gevolg van ziekte de mogelijkheid van een tegemoetkoming in de kostprijs van de aankoop van hulpmiddelen. Voor mobiliteitshulpmiddelen verloopt de procedure volgens verschillende instanties, enerzijds het RIZIV en anderzijds de regionale instantie bevoegd voor bijstand aan personen met een handicap. In sommige gevallen verloopt de procedure te […]

Groen Boek Pensioenen

donderdag 8 april 2010

De laatste weken horen we overal de term ‘Groen Boek Pensioenen’ opduiken. Maar wat is dat ‘Groen Boek’ nu precies ? In het Regeerakkoord van maart 2008 is afgesproken dat de regering een Nationale Conferentie voor de Pensioenen zal lanceren.  Het voornaamste doel van deze Conferentie is  ons pensioenstelsel te hervormen en te versterken, maar […]

Voorstel van resolutie Europees minimumloon

dinsdag 6 april 2010

Afgelopen donderdag aanvaardde de Kamer het voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd het Europese minimumloon opd agenda te plaatsen van het Belgische voorzitterschap.  Eerder al werd deze resolutie unaniem goedgekeurd in de commissie Sociale Zaken.  Maggie bracht van deze besprekingen verslag uit in plenaire vergadering.