Archieven van de maand oktober, 2010

Evaluatie werknemers

vrijdag 29 oktober 2010

Naar aanleiding van een ontslag van een werknemer met 28 jaar dienst nadat hij was verklikt door collega’s bij de directie omdat hij te lange plaspauzes zou nemen, vindt Maggie dat het nodig is om de algemene problematiek van de evaluatie van werknemers door werkgevers te bekijken.  Het begrip ‘evaluatie’ is immers niet geregeld in […]

Arbeidsduur geneesheren, tandartsen, dierenartsen in opleiding

donderdag 28 oktober 2010

De Commissie Sociale Zaken besprak het wetsontwerp dat voorziet in de vaststelling van de arbeidsduur van geneesheren, tandartsen en dierenartsen in opleiding.  Daarnaarst voorziet het ontwerp ook in maatregelen om de continuïteit van de zorgverlening te verzekeren in ziekenhuizen en gelijksoortige inrichtingen. Maggie : ” Het ontwerp bepaalt dat de arbeidsduur wordt beperkt tot 48 uren gemiddeld over […]

Nationale thuiswerkdag

woensdag 27 oktober 2010

28 oktober is het nationale thuiswerkdag. Maggie ijvert in het Parlement reeds meer dan tien jaar voor de bevordering van deeltijds telewerken in het kader van een flexibele arbeidsorganisatie. Maggie : ‘De formule is geen tovermiddel, is niet mogelijk voor elke job en voor elke werknemer, en heeft ook nadelen als ze voltijds wordt benut. Maar […]

Sluiting station Merchtem ?

dinsdag 26 oktober 2010

De NMBS zou plannen hebben om tussen 2012 en 2015 een aantal Vlaamse stations te sluiten. Een ervan zou het station te Merchtem zijn.  Maggie : ” Het station van Merchtem wordt veel gebruikt, niet allen door pendelaars die naar Brussel gaan maar ook door de schoolgaande jeugd. Sluiting van het station zou onder meer […]

Liberalisering postmarkt

maandag 25 oktober 2010

Morgen starten in de commissie Infrastructuur de besprekingen van het wetsontwerp inzake de liberalisering van de postmarkt.  Een Europese richtlijn voorziet immers de volledige opening van de postmarkt voor concurrentie tegen ten laatste op 31 december 2010.   

Langer moederschapsverlof ?

donderdag 21 oktober 2010

Het Europees Parlement heeft onlangs een verlenging van het aantal weken moedeschapsverlof goedgekeurd.  Het verlof wordt opgetrokken naar minimaal 20 weken. Op vandaag genieten vrouwen in ons land 15 weken zwangerschapsverlof.  Volgens Maggie is dit evenwel een vergiftigd geschenk.

ELDR-congres in Helsinki

dinsdag 12 oktober 2010

Maggie neemt morgen deel aan een congres in Helsinki georganiseerd door de European Liberal Democrats.  Thema van dit driedaagscongres is ” de uitdaging van de demografische veranderingen”.

Commissie Infrastructuur

vrijdag 8 oktober 2010

De liberale Kamerfractie heeft Maggie aangeduid als voorzitter van de parlmentaire commissie Infrastructuur.  Maggie : “Voor mij is dit een nieuwe uitdaging.  Tot nu heb ik mij in het Parlement vooral beziggehouden met sociale aangelegenheden.