Archieven van de maand januari, 2011

Maggie in ‘De Morgen’

maandag 31 januari 2011

Naar aanleiding van haar vraag aan Minister Onkelinx over de terugbetaling van het geneesmiddel Cellcept voor alle transplanten verscheen een artikel op de website van de krant De Morgen.  Klik hier voor het artikel

Dagcontracten uitzendsector

maandag 31 januari 2011

Maandag 6 december organiseerde het ACV zijn ondertussen jaarlijkse protestactie tegen de uitzendsector. Op Sinterklaasdag werden dit jaar de pijlen gericht op de dagcontracten. Vooral in de transportsector zouden er hier en daar misbruiken bestaan.

Tussenkomst Interprofessioneel akkoord

vrijdag 28 januari 2011

Namens de liberale fractie kwam Maggie in plenaire vergadering tussen over de verlenging van de anticrisismaatregelen. Maggie : “We zitten in een moeilijke politieke context. De verlenging van de crisismaatregelen werd in de commissie unaniem goedgekeurd. België heeft zichzelf goed doorheen de economische crisis geloodst. Dit komt omdat we een aantal crisismaategelen hebben genomen die […]

Interimarbeid binnenvaart

vrijdag 28 januari 2011

De Belgische uitzendwetgeving is dringend aan een grondige modernisering toe. Niet alleen om uitvoering te geven aan de omzetting van de Europese richtlijn terzake maar vooral om uitzendarbeid de juiste plaats te geven in een moderne arbeidsmarkt, waar uitzendarbeid een belangrijk instroomkanaal is geworden. In een aantal sectoren blijft vooralsnog een verbod op het inzetten […]

Patronaal attest vrachtwagenchauffeurs

donderdag 27 januari 2011

In de transportsector worden de rij- en rusttijden van de 28 voorgaande dagen en de dag zelf onder de loep genomen bij controles van rij- en rusttijden. Daarvoor moet de chauffeur de tachograafschijven kunnen voorleggen. Indien hij of zij een aantal dagen niet heeft gereden, moet hiervoor een attest, het zogenaamd ‘patronaal attest van non-activiteit’ […]

Pensioenreserves ondergeschikte ambtenaren slinken

woensdag 26 januari 2011

De financiering van de pensioenen van vastbenoemde ambtenaren van gemeente, provincies, openbare ziekenhuizen en intercommunales komt in het gedrang. Dit wisten we reeds omdat steeds meer middelen uit reserves moeten worden geput. 

Nieuwjaarsreceptie Open VLD Merchtem

dinsdag 25 januari 2011

Maggie en de bestuursleden van Open-VLD Merchtem en Jong-VLD nodigen u graag uit op hun nieuwjaarsreceptie nu zondag a.s. in café Leireken te Peizegem. De receptie vangt aan om 10u30. Als gastspreker mogen we dit jaar minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Annemie Turtelboom, verwelkomen.

Euthanasiekliniek

dinsdag 25 januari 2011

Ook in de krant ‘De Zondag’ gaf Maggie haar mening over de al dan niet noodzakelijkheid van  een euthanasiekliniek in België. De Zondag 23_1_2011 (euthansiekliniek)

Euthanasiekliniek mensonwaardig

maandag 24 januari 2011

In een interview met de krant De Morgen van vandaag, noemt Maggie de euthanasiekliniek mensonwaardig.  Maggie:” Beter is het toe te zien op een verstrengde naleving van de bestaand wetgeving”.

Ondervoeding ouderen

vrijdag 21 januari 2011

Ondervoeding bij ouderen is een onderschat probleem zowel wat betreft de omvang als wat betreft de gezondheidsproblemen en de meerkost die ermee gepaard gaan. Krachtlijn 5 van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan besteedt aandacht aan ondervoeding in hospitalen, rusthuizen en thuiszorg. NutriAction 2008 deed in de week van 24 tot 28 november 2008 een screening […]