Archieven van de maand januari, 2011

Terugbetaling geneesmiddel cellcept

donderdag 20 januari 2011

Het geneesmiddel Cellcept wordt voorgeschreven aan patiënten die een transplantatie hebben ondergaan, dit om te vermijden dat het getransplanteerde orgaan wordt afgestoten. Het geneesmiddel wordt terugbetaald voor mensen die een hart-, nier- of levertransplantatie hebben ondergaan.  Voor long- en pancreastransplantaties geldt deze terugbetaling evenwel niet.

Pesten op het werk

dinsdag 18 januari 2011

Vandaag kwam de bijzondere werkgroep rond pesten op het werk een eerste keer bijeen. Tijdens deze eerste vergadering kwamen volgende sprekers een toelichting geven over de problematiek nl.

Controlesystemen voedselveiligheid

dinsdag 18 januari 2011

Via verschillende kanalen worden administratieve en financiële moeilijkheden gesignaleerd bij de controleprocedures in de voedselproductie. Enerzijds wordt op vraag van talrijke afnemers een zeker commercieel BRC controlesysteem gevraagd (vergelijkbaar met ISO 2200, cfr. British retail consortium), opgelegd bij export naar het Verenigd Koninkrijk én anderzijds wordt tegelijkertijd het autocontrolesysteem van het Federaal Voedselagentschap opgelegd. Gevolg: […]

Verplichte bewaring arbeidsreglement vrachtwagencabine

vrijdag 14 januari 2011

Werkgevers zijn verplicht op iedere plaats wij ze werknemers tewerkstellen een afschrift van het arbeidsreglement bij te houden. Als het gaat over vrachtwagenchauffeurs betekent dit met andere woorden dat er ook in hun vrachtwagencabine een exemplaar van het arbeidsreglement aanwezig moet zijn. Hamvraag is wat hiervan de toegevoegde waarde is?

Wetsvoorstel uitzendarbeid

donderdag 13 januari 2011

In de commissie Sociale Zaken werd het wetsvoorstel van Maggie besproken dat interimarbeid ook mogelijk wil maken voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur.  Nu kunnen uitzendkrachten enkel via arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur tewerkgesteld worden.

Aidsmedicijnen in Afrika

woensdag 12 januari 2011

Omwille van de economische crisis komt de gratis bedeling van aidsremmers in Afrika in het gedrang. Dat dreigt de inspanningen in heel wat Afrikaanse landen, die de laatste jaren duidelijk hun vruchten beginnen af te werpen, teniet te doen. In Uganda bijvoorbeeld is het aantal seksueel actieve mensen dat besmet is met hiv gedaald van […]