Archieven van de maand februari, 2011

Meer dan 700 spoedartsen tekort in ons land

vrijdag 25 februari 2011

In ons land zijn er meer dan zevenhonderd spoedartsen tekort. Normaal gezien zouden er ruim 1.500 spoedartsen actief moeten zijn, vandaag zijn er dat slechts 711. Dat antwoordde minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx op een vraag van Open Vld-kamerlid en arts Maggie De Block. “Er moeten dringend extra maatregelen komen om het beroep van […]

Tekort aan spoedartsen

vrijdag 25 februari 2011

Verscheidene ziekenhuizen melden ons dat er zich een tekort aan spoedartsen voordoet. Er doet zich een opbod tussen ziekenhuizen voor om spoedartsen te werven. Het probleem is geen gevolg van de numerus clausus of de contingentering want universiteiten krijgen hun opleidingsplaatsen voor urgentie-artsen niet ingevuld. Het beroep blijkt te onaantrekkelijk. Dit is een belangrijk probleem […]

Besparingen in de cardiologie

donderdag 24 februari 2011

In het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen 2011 wordt voorzien in een besparing van 3.395.000 euro in de cardiologie door de invoering van een jaarlijks forfaitair honorarium voor opvolgingscontroles voor pacemakers en implanteerbare defibrillatoren.

Verkeerde aanrekening inkomsten huisartsen met BVBA

woensdag 23 februari 2011

De gespannen relatie van artsen met het RIZIV en de ziekenfondsen in dit land is gekend. Deze zomer is de relatie zwaar verzuurd doordat duizenden huisartsen met een bvba (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) een bericht van wijziging van aangifte kregen toegestuurd door de fiscus met mogelijk bijkomende fiscale boetes van 10%. Duizenden tot tienduizenden […]

Betere bescherming voor vrouwen die een beroep doen op in-vitro

dinsdag 22 februari 2011

Dinsdag 22 februari keurde de commissie Sociale Zaken van de Kamer een voorstel van resolutie goed waarin wordt gevraagd aan de regering om maatregelen te nemen die werkneemsters, die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan, beter te beschermen. ‘Concreet vragen we dat een door het ziekenfonds terugbetaalde vruchtbaarheidsbehandeling een specifieke reden van afwezigheid kan vormen voor de betrokken […]

Eetfestijn Open Vld-Merchtem

dinsdag 22 februari 2011

Op zaterdag 5  en zondag 6 maart e.k. organiseert Open Vld Merchtem haar jaarlijks eetfestijn.  Het voltallige bestuur onze mandatarissen heten jullie van harte van welkom in zaal Harmonie in de Stoofstraat.  Op zaterdagavond vanaf 18u, op zondagmiddag vanaf 11u30.  

Patronaal attest vrachtwagenchauffeurs

maandag 21 februari 2011

In de transportsector worden de rij- en rusttijden van de 28 voorgaande dagen en de dag zelf onder de loep genomen bij controles van rij- en rusttijden. Daarvoor moet de chauffeur de tachograafschijven kunnen voorleggen. Indien hij of zij een aantal dagen niet heeft gereden, moet hiervoor een attest, het zogenaamd ‘patronaal attest van non-activiteit’ […]

Maggie ontmoet motorrijders

vrijdag 18 februari 2011

Maggie ontmoette samen met minister, en fervent motorrijder, Guy Vanhengel een delegatie van Motorcycle Action Group.  Ze hadden het over de problematiek van de motorrijders.

Staking MIVB

vrijdag 18 februari 2011

Na een nieuw geval van agressie is op 15 februari is er een staking uitgebroken bij de MIVB. Er reed de hele dag geen enkele metro, tram of bus. Alvorens het onderzoek rond het incident onderzocht was brak een algemene staking uit. Nadat vakbonden en directie van de MIVB samen met de bevoegde Brusselse excellenties […]

Financiële tegemoetkoming zelfstandige kinderopvang

donderdag 17 februari 2011

Maggie heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor de financiële ondersteuning die de zelfstandige kinderopvangdiensten ontvangen, belastingsvrij te maken.  Maggie : “ In tegenstelling tot de erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven, worden de zelfstandige mini-crèches en kinderdagverblijven niet zwaar gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Ze ontvangen wel een financiële tegemoetkoming.