Financiële tegemoetkoming zelfstandige kinderopvang

Maggie heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor de financiële ondersteuning die de zelfstandige kinderopvangdiensten ontvangen, belastingsvrij te maken. 

Maggie : “ In tegenstelling tot de erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven, worden de zelfstandige mini-crèches en kinderdagverblijven niet zwaar gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Ze ontvangen wel een financiële tegemoetkoming.

Door deze tegemoetkoming te belasten, wordt ze feitelijk gedeeltelijk teniet gedaan, daarom pleit ervoor om dit bedrag belastingsvrij te maken.  We mogen niet vergeten dat het aantal mini-crèches en zelfstandige kinderdagverblijven de afgelopen tijd sterk zijn toegenomen. Sinds 2004 zijn er in de zelfstandige opvangsector 9 310 plaatsen bijgekomen, in de gesubsidieerde sector daarentegen slechts 2 097 plaatsen.  Bovendien doen zelfstandige kinderdagverblijven naast de reguliere dagopvang ook opvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte en staan zij ook in voor flexibele kinderopvang, zijnde vroege en late opvang.” Klik hier het wetsvoorstel

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.