Verkeerde aanrekening inkomsten huisartsen met BVBA

De gespannen relatie van artsen met het RIZIV en de ziekenfondsen in dit land is gekend. Deze zomer is de relatie zwaar verzuurd doordat duizenden huisartsen met een bvba (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) een bericht van wijziging van aangifte kregen toegestuurd door de fiscus met mogelijk bijkomende fiscale boetes van 10%. Duizenden tot tienduizenden euro’s aan erelonen bleken door onwil van het RIZIV en de ziekenfondsen niet aangegeven te zijn op hun vennootschap.

De betalingen van forfaits en voor de GMD’s (globaal medische dossiers) zijn wel degelijk gestort op de rekening van de bvba, maar de fiscale fiche 281.50 is opgemaakt op de natuurlijke persoon van de arts. Dat impliceert dat die inkomsten vallen onder de personenbelasting. RIZIV en de mutualiteiten weigeren deze fiche op te maken op naam van de bvba. Nochtans bestaat er sinds april 2010 een circulaire van de FOD Financiën die uitdrukkelijk beveelt dat als de arts onder een bvba werkt, de fiches de bvba moeten vermelden. Het RIZIV en de ziekenfondsen voelen zich dus blijkbaar niet gebonden door de circulaire van de FOD Financiën. Bij het RIZIV begint de omvang van het probleem te dagen en is men bereid mee te werken, maar de ziekenfondsen en in het bijzonder het grootste ziekenfonds blijven weigeren deze fout recht te zetten. 1. a) Wat is uw standpunt? b) Erkent u dat het RIZIV en de ziekenfondsen in de fout zijn gegaan? 2. Zo ja, bent u bereid om in overleg met Financiën deze fout van uw administratie en van de ziekenfondsen die onder uw bevoegdheid vallen, recht te zetten en zo de huisartsen te verschonen van elke fout en van elke boete? 3. Zoniet, vindt u dat uw administratie en de ziekenfondsen die uiteindelijk een overheidsopdracht uitvoeren, niet gebonden zijn door circulaires van de FOD Financiën? 4. Indien ziekenfondsen weigeren de circulaire toe te passen, zal dit gevolgen hebben voor de toekenning van hun administratievergoedingen? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.