Meer dan 700 spoedartsen tekort in ons land

In ons land zijn er meer dan zevenhonderd spoedartsen tekort. Normaal gezien zouden er ruim 1.500 spoedartsen actief moeten zijn, vandaag zijn er dat slechts 711. Dat antwoordde minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx op een vraag van Open Vld-kamerlid en arts Maggie De Block. “Er moeten dringend extra maatregelen komen om het beroep van spoedarts aantrekkelijker te maken,” zegt Maggie.

Volgens de Nationale Raad voor Dringende en Geneeskundige Hulpverlening zijn er in ons land 1.470 voltijdequivalente urgentieartsen nodig, maar vandaag zijn er slechts 711 actief.  De voorbije jaren werden een aantal maatregelen genomen. Zo is het aantal toegelaten artsen dat de opleidingen van geneesheer-specialist in de acute geneeskunde en van geneesheer-specialist in de spoedgeneeskunde kan volgen sinds dit jaar verdubbeld. Hun aantal is gestegen van tien opgeleide geneesherenspecialisten in de acute geneeskunde per jaar tot twintig en van vijf specialisten in de spoedgeneeskunde tot tien.

Toch is dit volgens arts Maggie De Block onvoldoende: ‘Het beroep van spoedarts is vandaag gewoon niet aantrekkelijk genoeg. Heel wat goede artsen kiezen er bewust voor om niet aan de slag te gaan als urgentiearts. Hun beslissing heeft te maken met de druk die de job van spoedarts op je privé-leven legt, maar ook de verloning speelt een rol. In vergelijking met een aantal andere specialismen is de verloning van een spoedarts veel minder aantrekkelijk en dat ondanks het feit dat ze vaak levens redden. Er is dringend nood aan een bijsturing van het beleid.’

 

Spoedartsen redden levens. Het is dan ook belangrijk dat de spoeddiensten van onze ziekenhuizen door genoeg artsen worden bemand. Situaties waarin spoedartsen door werkdruk en slaaptekort steken laten vallen, moeten ten allen prijze vermeden worden,’ besluit De Block.

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.