Archieven van de maand februari, 2011

Grenscontroles

donderdag 17 februari 2011

Naast de erkende “Schengen luchthavens” gebeuren er ook vluchten van en naar het buitenland buiten de erkende grensdoorlaatposten. Concreet gaat het om een 50 vliegvelden en 53 heliports die niet erkend zijn maar wel over een vergunning beschikken. Deze worden om uiteenlopende redenen gebruikt, zoals het vermijden van tijdsverlies, het ontwijken van de landingsrechten, het […]

Verslag onderzoekscommissie treinongeval Buizingen

dinsdag 15 februari 2011

De commissie Buizingen heeft haar werkzaamheden afgerond en haar aanbevelingen geformuleerd. De Kamer heeft afgelopen donderdag het verslag besproken en aangenomen.  Klik hier voor de aanbevelingen van de onderzoekscommissie

Bijdragevoeten publieke ziekenhuizen aan RSZ-PPO

dinsdag 15 februari 2011

De betaalbaarheid van de ambtenarenpensioenen van ondergeschikte besturen via pool 1 en 2 staat zwaar onder druk. Jaarlijks dienen de bijdragepercentages ten laste van de openbar besturen te worden verhoogd en moet zwaar worden ingeteerd op de reserves. Ook voor 2011 heeft dit scenario zich herhaald. Het bijdragepercentage voor pool 1 en 2 werd verhoogd […]

Maggie zetelt in Kenniscentrum

maandag 14 februari 2011

Afgelopen donderdag heeft de Kamer Maggie aangeduid als hun vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorgen.  Het Kenniscentrum, afgekort KCE, is een overheidsinstelling die de beleidsmakers adviseert in hun beslissingen m.b.t. de gezondheidszorg.

Maggie voor de klas

vrijdag 11 februari 2011

Zoals elk jaar, gaat Maggie tekst en uitleg geven over het beroep van huisarts aan de leerlingen van het eerste leerjaar van de gemeentelijke basisschool De Plataan.  De kinderen werken momenteel rond het thema ‘ziek zijn en genezen worden’.  Deze namiddag krijgen de leerlingen dus de kans om al hun vragen over ziek zijn op […]

Sociale mistoestanden bij journalisten en freelancers

vrijdag 11 februari 2011

Bij de Kempense regionale zender RTV is een sociaal conflict uitgebroken over het personeelsbeleid. Daar wordt het overvloedig gebruik van losse journalisten aangeklaagd. De betrokkenen zouden via interimdagcontracten tegen dumpingprijzen worden ingezet, onder meer door slechts 5.5 uur per dag aan te rekenen terwijl er acht uren worden gepresteerd. Toen het personeel eind december met […]

ALDE Seminarie

donderdag 10 februari 2011

Maggie nam deze voormiddag deel aan een seminarie georganiseerd door de liberale fractie in het Europees Parlement.  Thema ervan was de pensioenhervorming.  Aan het seminarie namen ook de Europese parlementsleden Guy Verhofstadt en Dirk Sterckx deel.

Seizoensarbeid in de champignonteelt

woensdag 9 februari 2011

Enkele artikelen in de wet diverse bepalingen van eind vorig jaar waren belangrijk voor de champignonsector. Die zit in een zware crisis omdat hij lijdt onder de toenemende import van goedkope champignons uit Midden-Europa. De export van champignons is gestagneerd tot ongeveer 32.000 ton per jaar, terwijl de import van 2000 tot 2008 bijna verzesvoudigd […]

Maggie in De Huisarts

maandag 7 februari 2011

Naar aanleiding van een vraag van Maggie over de achterstand bij het behandelen van dossiers door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, verscheen een artikel in De Huisarts.

Oeganda – heksenjacht op holebi’s

maandag 7 februari 2011

In Oeganda blijft de heksenjacht op holebi’s geopend. Na de commotie rond het wetsvoorstel dat de doodstraf oplegde aan homoseksuelen, maar dat onder internationale druk door president Museveni uiteindelijk werd afgeschoten, neemt nu de tabloid “Rolling Stone” de handschoen weer op door een top 100 van de prominentste homoseksuelen van het land te publiceren.