Archieven van de maand maart, 2011

Interprofessioneel akkoord

woensdag 30 maart 2011

De commissie Sociale Zaken keurde gisterenavond het wetsontwerp inzake het Interprofessioneel Akkoord goed. Aangezien de sociale partners er niet in geslaagd zijn om zelf een akkoord te sluiten, diende de regering terzake een initiatief te nemen. Bijgevolg legde zij in het parlement een wetsontwerp neer dat uitvoering geeft aan een aantal maatregelen uit het ontwerpakkoord.

Thuisverpleegkunde – zorgkundige – tussentijdse rapporten

woensdag 30 maart 2011

De programmawet van 27 december 2006 voorzag met artikel 217 in de wettelijke grondslag voor pilootprojecten met betrekking van de integratie van de zorgkundige in de diensten voor thuisverpleegkunde. Onder “zorgkundige” wordt verstaan de persoon die specifiek is opgeleid om de verpleegkundige onder zijn toezicht bij te staan inzake zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding en logistiek in het […]

Slachthuizen – controles door FAVV voor 7 uur

dinsdag 29 maart 2011

Volgens sommige beweringen zouden er in slachthuizen zelden of nooit controles door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) plaatsvinden voor 7 uur ’s ochtends. Dat zou aanleiding geven tot misbruiken door malafide vleeshandelaars die hun dieren voor 7 uur ’s ochtends laten slachten.

Rugpijnen – arbeidsongeschiktheid

maandag 28 maart 2011

De rechtstreeks en onrechtstreekse kosten voor werkverzuim in België bedragen volgens een studie “Fit for work” van “The Work Foundation” 10,35 miljard euro in België. Meer dan 40% van het werkverzuim door ziekte is toe te schrijven volgens de studie aan musculoskeletale problemen. Dit zijn een brede waaier van aandoeningen die spier- en gewrichtspijnen o […]

Rookverbod – overleg met de sector ?

vrijdag 25 maart 2011

Naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof zal er op 1 juli een 2011 een volledig rookverbod van kracht zijn in de horeca.  Dit is drie jaar eerder dan aanvankelijk voorzien was in de wet die het rookverbod invoerde. 

Terugbetaling prestaties kankerbehandeling

donderdag 24 maart 2011

Met het kankerplan is de afgelopen jaren terecht heel wat aandacht besteed aan de behandeling van kanker, na hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaken in België. Bij de behandeling van kanker zijn chrirugie, radiotherapie en chemotherapie de belangrijkste pijlers. De indruk ontstaat zeer sterk dat zwaar de focus wordt gelegd op de chemotherapie, dus […]

Ernstige twijfels bij verplichte sabam-bijdrage door vrachtwagenchauffeurs

woensdag 23 maart 2011

Maggie plaatst vraagtekens bij de verplichting dat transportfirma’s een bijdrage aan SABAM moeten betalen voor vrachtwagenchauffeurs die tijdens het rijden naar de radio luisteren. Ontslagnemend minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne volgt haar en uit twijfels bij verplichte bijdragen door vrachtwagenchauffeurs. Hij zal SABAM hiervan op de hoogte brengen.

Aflevering Europese nummerplaat

woensdag 23 maart 2011

Bij de aankoop van een nieuwe auto of bij verandering van eigenaar worden de nieuwe Europese  nummerplaten geleidelijk in roulatie gebracht. Bpost werd aangeduid om de platen en bijhorende documenten te leveren. Wanneer de plaat online wordt aangevraagd bij DIV, kan de aanvrager zelf kiezen hoe de plaat zal geleverd worden:  hetzij aan huis door […]

Geboorteverlof voor lesbische meemoeders een feit !

dinsdag 22 maart 2011

Het heeft lang geduurd, maar het is er eindelijk nl. het geboorteverlof voor lesbische meemoeders.  Maggie pleitte reeds voor het invoeren ervan, ze had hiertoe een wetsvoorstel ingediend.  Afgelopen donderdag keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat het geboorteverlof voor lesbische meemoeders goed.  Maggie kwam hierover tussen in de plenaire vergadering.

Ouderschapsverlof – gehandicapt kind

dinsdag 22 maart 2011

De Kamer keurde een wetsvoorstel goed dat een aantal beperkingen inzake ouderschapsverlof voor de zorg van een gehandicapt kind opheft. Namens Open Vld kwam  Maggie hierover in de plenaire vergadering tussen.