Aflevering Europese nummerplaat

Bij de aankoop van een nieuwe auto of bij verandering van eigenaar worden de nieuwe Europese  nummerplaten geleidelijk in roulatie gebracht. Bpost werd aangeduid om de platen en bijhorende documenten te leveren.

Wanneer de plaat online wordt aangevraagd bij DIV, kan de aanvrager zelf kiezen hoe de plaat zal geleverd worden:  hetzij aan huis door de postbode, hetzij in een postkantoor of postpunt, waar hij door de klant kan afgehaald worden. In een postpunt of postkantoor kan elektronisch betaald worden. Enkel wanneer de aanvrager zelf heeft geopteerd voor een aflevering door de postbode, moet er contant betaald worden. Wanneer de postbode voor een gesloten deur staat, kan de plaat afgehaald worden in het postkantoor, waar men dus wel elektronisch kan betalen.

Vandaar volgende vragen:

Waarom werd de mogelijkheid niet voorzien om direct elektronisch te betalen bij de online aanvraag van een nieuwe Europese nummerplaat? Is de staatssecretaris bereid om dit nog bij te sturen?

Krijgt BPost een extra vergoeding voor het innen van de betaling? Kon het voor de eindconsument en DIV niet goedkoper indien BPost het geld niet diende te innen?

Hoe snel wordt het geld doorgestort op de rekening van de overheid, zowel wanneer betaald wordt aan een loket of postpunt als wanneer cash aan huis betaald wordt?

BPost hanteert zeer strikte levertermijnen. Bestellen tot 17 uur is volgende dag geleverd. Aangezien Bpost de nummerplaten verstuurt met barcode-zendingen kan perfect opgevolgd hoe snel de levering verloopt.

In hoeveel % van de gevallen respecteert BPost de gemaakte afspraken?

Zijn boeteclausules voorzien indien BPOST deze termijnen niet haalt? Indien niet, waarom niet?

Ware het niet beter en eenvoudiger geweest te opteren voor een systeem waarbij de DIV geen fysieke platen meer aflevert, maar enkel een inschrijvingsbewijs ?

Dan zou de automobilist zijn twee platen kunnen aanschaffen waar en wanneer hij dit wenst, zonder onnodige wachttijden en tijdverlies. Bovendien zou dit een belangrijke kostenbesparing hebben opgeleverd.

Hoeveel klachten hebben BPost en DIV tot op heden ontvangen over de niet levering of niet tijdige levering van nummerplaten?

Kan de consument een compensatie krijgen wanneer BPost de dienst (leversnelheid) waarvoor hij betaalde niet krijgt, ook rekening houdend met de stakingen?  Europese nummerplaat Antw

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.