Ernstige twijfels bij verplichte sabam-bijdrage door vrachtwagenchauffeurs

Maggie plaatst vraagtekens bij de verplichting dat transportfirma’s een bijdrage aan SABAM moeten betalen voor vrachtwagenchauffeurs die tijdens het rijden naar de radio luisteren. Ontslagnemend minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne volgt haar en uit twijfels bij verplichte bijdragen door vrachtwagenchauffeurs. Hij zal SABAM hiervan op de hoogte brengen.

In de huidige regeling van vergoedingen voor het luisteren naar muziek op de werkvloer voor auteursrechten en andere billijke vergoedingen, wordt een vreemde redenering gehanteerd voor transportondernemingen. Vrachtwagencabines worden beschouwd als ‘werkvloer’. Bijgevolg moeten bijdragen voor Sabam en Simim worden betaald als vrachtwagenchauffeurs in hun vrachtwagen de radio opzetten.

Radio is belangrijke informatiebron

“Klinkklare nonsens,” oordeelt Open Vld-Kamerlid Maggie De Block. ‘Blijkbaar wordt de radio beschouwd als een apparaat met louter een muzikale functie. Nochtans is de radio een belangrijke informatiebron aangaande de toestand op de weg en bijgevolg noodzakelijk voor de uitoefening van het beroep als trucker.”

Maggie  ondervroeg ontslagnemend minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne over de kwestie en ze kreeg een hoopgevend antwoord: “k kan alleen maar tevreden zijn over de stelllingen die minister poneert’, zegt Maggie. ‘De minister erkent dat de radio voor een trucker essentieel is voor het opvolgen van de verkeerssituatie.”

Geen ‘publieke mededeling’

De hamvraag draait rond het feit of het afspelen van muziek in een vrachtwagencabine al dan niet als een ‘publieke mededeling’ moet worden beschouwd. Indien ja, betekent het dat er Sabam- en Simim-rechten verschuldigd zijn. “De minister blijft voorzichtig in zijn antwoord omdat hij als geen ander beseft dat de finale toetssteen door de rechters wordt gemaakt,” zegt Maggie De Block, “maar afgaande op de criteria die gehanteerd werd in de rechtspraak door het Hof van Cassatie, lijkt er sprake te zijn van een private en intieme band. Bijgevolg zouden er geen Sabam- en Simim-rechten moeten verschuldigd zijn.”

De minister stelt inderdaad dat het hem moeilijk verdedigbaar lijkt dat het muziekgebruik in een vrachtwagencabine als een publieke mededeling wordt aanzien. Hij zal Sabam en Simim van dit administratief standpunt in kennis stellen.

Maggie volgt de kwestie verder op in de hoop dat de transportondernemingen op korte termijn niet langer onderhevig hoeven te zijn aan de verplichting om Sabam- en Simim te betalen voor hun truckers die tijdens het rijden in hun vrachtwagencabine naar de radio luisteren.

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.